Informace Městského úřadu 

Na této stránce naleznete informace týkající se činnosti státní správy a samosprávy města

 
Úřední hodiny:       pondělí, středa
                                 7:30 - 12:00
                               13:00 - 17:00
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
telefonní  čísla  městského úřadu .
kontaktní údaje (adresa, telefony, fax, e-mail)
Odbory Městského úřadu
Agendy úřadu a příslušné formuláře
Elektronická podatelna
Úřední deska
Informace pro subjekty osobních údajů
Hlášení poruch na veřejném osvětlení a rozhlase
Informační kanál SMS byl zřízen
Pravidla pro hlášení městského rozhlasu
Zastupitelstvo a Rada města
  Osadní výbory
Volby, referendum
Organizační řád Města Chrastavy   
 Organizační řád -  změna č. 1 - 2018
     Organizační řád -  změna č. 1 - 2019
     Organizační řád -  změna č. 2 - 2019
     Organizační řád -  změna č. 4 - 2020
   Platné vyhlášky města Chrastavy
   Již neplatné vyhlášky města Chrastavy
   Platné  ceníky města Chrastavy
   
FOND VODA

Pravidla tvorby a čerpání fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou, likvidací odpadních vod a zadržování srážkové vody na celém území města Chrastava)

  
FOND FASÁDA

Pravidla tvorby a čerpání Fondu pro zlepšení vzhledu veřejného prostoru (dále i Fond Fasáda nebo FF)

Územní plán města Chrastavy.
  Územní plán města Chrastavy - mapy v pdf
  Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Chrastavy
  Pravidla postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastavy.
CzechPoint
    -  CzechPoint v Chrastavě 
    -  Pravidla pro vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy – Czech Point
    -  Pravidla pro vydávání výpisů z evidence rejstříku trestů prostřednictvím systému Czech Point
    -  Pravidla pro vydávání výpisů z bodového hodnocení řidičů prostřednictvím systému Czech Point
 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Povinně zveřejňované informace
Pravidla pro zajištění přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok:2019 2018, 2017, 2016, 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009,  2008 2007 2006 2005 , 2004 , 2003, 2002
Informace poskytnuté občanům:
 
 Rozpočet města Chrastava (rozpočet za aktuální rok a starší rozpočty)
 Výroční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok   2016, 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009,  2008 2007 2006 , 2005
  -  Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol (Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.)
  -  Tabulka stavu vybraných ukazatelů (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.)
 
Závěrečný účet města Chrastava za rok 2004
  -  Příloha k závěrečnému účtu města Chrastava za rok 2004 - příjmy, výdaje, financování
  Závěrečné účty za další roky jsou uveřejněny na elektronické úřední desce.
 
Plán zimní údržby místních komunikací: 2019-2020 (formát.doc), 2018 - 2017 (formát .doc), 2017 - 2016 (formát .doc), 2015 - 2016 (formát .pdf), 2014 - 2015 (formát .pdf)  2013 - 2014 (formát .pdf), 2012 - 2013 (formát .doc), 2010 - 2011 (formát .doc)   2009 - 2010 (formát .doc) 2008 - 2009 (formát .pdf) 2006 - 2007 (formát .doc),
Zaměstnání:  volná místa a výběrová řízení 
Návody k řešení životních situací - informace pro občany
Kam odložit nepotřebné věci? - Sběrný dvůr  
Plán odpadového hospodářství obce     Plán odpad. hospodářství - vyhodnocení
Ztráty a nálezy
Byty a pozemky
Prodej a pronájem bytů, nebytových prostor a pozemků a další informace o bytech najdete na samostatné stránce...
Tabulka s bonitami pozemků jednotlivých katastrálních území pro účely placení daně z nemovitostí.
  
Večery se starostou 
Starosta města Ing. Michael Canov   Večery se starostou se pravidelně konají na aktuální témata, od roku 2003 se konají téměř každý měsíc, celkem jich bylo již více než padesát.
Informace o večerech se starostou a podrobnosti o jejich tématech najdete zde...
Často diskutovaná témata minulosti i současnosti
  Pravidla pro předávání podkladů pro internetové stránky Města Chrastava
 

Vyhledávání na našich stránkách

 

Hledaný text zadávejte bez diakritiky (čárek a háčků). Vyhledávač výrazy přesto najde v české diakritice.
 

Hledané slovo: 

  

Návod k vyhledávání Příklad: hledáme stránky na kterých je slovo vyjádření, případně odpady
zadání výsledek zadání výsledek hledání
slovo zadané bez diakritiky  vyhledá stránky, na kterých je slovo vyjadreni cca 40 stranek, na kterých je toto slovo
    odpady cca 25 stránek, na kterých je toto slovo
Více slov oddělených mezerou vyhledá stránky, na kterých jsou v jakékoliv pozici tato slova vyjadreni odpady cca 7 stranek,na kterých jsou tato slova obě
fráze uzavřená v uvozovkách vyhledá pouze tuto přesnou posloupnost znaků "vyjadreni odpady" nenajde nic, protože se taková posloupnost na našem webu nevyskytuje
    "poplatek za odpady" cca 5 stránek, na kterých je tato fráze

 


Hledané slovo: 

   

 
Home page | Napište nám
Městský úřad Chrastava