Platné ceníky města Chrastavy

 
 

Aktuálně platné vyhlášky najdete zde... 
Ostatní zrušené vyhlášky a ceníky lze nalézt zde...  

 
 

Rok 2020

Ceník č. 3/2020 - Ceník č. 3/2020 ceník kurzů a příměstských táborů Společenského klubu

Ceník č. 2/2020 - Ceník č. 2/2020 pro pronájem prostor Společenského klubu Chrastava, Turpišova 407

Ceník č. 1/2020 - Ceník nájemného z hrobového místa a služeb spojených s užíváním hřbitova

 

Rok 2018

Ceník č. 4/2018 - Ceník č.4/2018 na pronájem pontonového mostu

Ceník č. 3/2018 - Ceník č.3/2018 pro pronájem stánků v rámci Chrastavských slavností

Ceník č. 2/2018 - Ceník č.2/2018 pro prodej použitých betonových panelů

Ceník č. 1/2018 - Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby č. 1/2018

 

Rok 2017

Ceník č. 1/2017 - Ceník č. 1/2017 svatebních obřadů v Kč

 

Rok 2016

Doplnění ceníku č. 2/2016 - materiálu, služeb a inzerce pro Infocentrum Chrastava

Doplnění ceníku č. 2/2016 - materiálu, služeb a inzerce pro Infocentrum Chrastava

Doplnění ceníku č. 2/2016 - materiálu, služeb a inzerce pro Infocentrum Chrastava

Doplnění ceníku č. 2/2016 - materiálu, služeb a inzerce pro Infocentrum Chrastava

Doplnění ceníku č. 2/2016 - materiálu, služeb a inzerce pro Infocentrum Chrastava

Ceník č. 2/2016 - materiálu, služeb a inzerce pro Infocentrum Chrastava

Ceník č. 1/2016 - za využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním odpadem

 

Rok 2015

Ceník č. 2/2015 - pro prodej kameniva a předrcené stavební suti

 

Rok 2014

Dodatek č. 1 ceníku č. 6/2009  za hlášení rozhlasem

Ceník č. 2/2014  za pronájem stánků a manipulační plochy v rámci Svatovavřinecké pouti v Chrastavě

Ceník č. 1/2014  výrobků Společenského klubu Chrastava

 

Rok 2013

Ceník č. 1/2013  doplnění ceníku č. 3/2009 Chrastavských listů a inzerce

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Rok 2010

Ceník č. 4/2010  na prodej parkovacích kotoučů.

Ceník č. 3/2010 za pronájem prostor Společenského klubu Chrastava, Turpišova 407 - CVA

Ceník č. 1/2010 pro umístění reklamních tabulí na majetku města. 

 

Rok 2009

Ceník č. 10/2009 za pronájem plochy na náměstí 1. máje 

Ceník č. 9/2009 pro umístění reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení 

Ceník č. 8/2009 dodatek č. 2 k ceníku nájemného z hrobového místa a služeb spojených s užíváním hřbitova č. 2/2006 

Ceník č. 7/2009 za uložení odpadu na skládce "Dolní Vítkov" 

Ceník č. 6/2009 za pronájem tržnice, hlášení rozhlasem, faxování a kroužkovou vazbu 

Ceník č. 5/2009 pronájem SK - Kino Chrastava  

Ceník č. 4/2009 za pronájem velké zasedací místnosti a pravidla pronájmu velké zasedací místnosti na radnici v Chrastavě

Ceník č. 3/2009 za Chrastavské listy a inzerci 

Ceník č. 1/2009  Společenského klubu - Internetový klub

Ceník  platný v areálu městského přírodního koupaliště v Chrastavě 

 

Rok 2008

  Cenový sazebník úhrad služeb Městské knihovny v Chrastavě, Cenový sazebník úhrad služeb Místní lidové knihovny ve VítkověKnihovní řád městské knihovny v Chrastavě a pobočky MLK Vítkov

 Pravidla pro vydávání výpisů z evidence rejstříku trestů prostřednictvím systému Czech Point Tato pravidla byla schválena na jednání Rady města Chrastava dne 28. 1. 2008, nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2008.
 Pravidla pro vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy - Czech Point Tato pravidla byla schválena na jednání Rady města Chrastava dne 28. 1. 2008, nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2008.
 

Rok 2007

 

Rok 2006

 Cenový sazebník č. 2/2006 - Ceník nájemného z hrobového místa a služeb spojených s užíváním hřbitova. Novelizováno: Dodatek č. 1 a  dodatek č. 2  k ceníku nájemného z hrobového místa a služeb spojených s užíváním hřbitova. 
 

Rok 2005

 

Rok 2004

 

Rok 2003

Cenový sazebník č. 2/2003 - Ceník poplatků za tiskové výstupy na plotteru HP DJ 350C (odbor OVÚS) ze dne 19. 05. 2003

 

Rok 2002

 

Rok 2001

 

Rok 2000

Cenový sazebník pro výuku v hudebních kurzech ve Společenském klubu č. 5/2000 (ze dne 6. 9. 2000)
Cenový sazebník pro výuku v tanečních kurzech ve Společenském klubuč. 6/2000 (ze dne 27. 9. 2000)
 

Rok 1999

 

Rok 1998

 

Rok 1997

 

1991-1996