Neplatné vyhlášky a ceníky města Chrastavy

   
Seznam  obsahuje dříve zrušené vyhlášky a ceníky. Aktuálně zrušené (cca 3 měsíce) jsou mezi platnými vyhláškami a jsou  označeny červeně a ikonou
 

Rok 2020

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 4/2019 ze dne 24. června 2019

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 6/2018 ze dne 10. prosince 2018 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shomažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2010 (scan originálu), o místním poplatku z ubytovací kapacity č. 2/2010 - úplné znění

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - scan originálu: strana 1, 2
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2008, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/2007 a mění se a doplňují vyhlášky č. 7/2006 a č. 10/2006, vyhláška č. 3/2008 - scan originálu: strana 1, 2
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 10/2006, o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 6/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2006, o místním poplatku ze psů
 

Rok 2018

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 6/2018 ze dne 10. prosince 2018 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shomažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 2/2018 ze dne 5. 2. 2018 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012 ze dne 17. prosince 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Rok 2017

Nařízení města města Chrastavy č. 3/2017  kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se stanoví úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

 

Rok 2016

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 7/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.3/2012 ze dne 17. prosince 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nařízení  města Chrastava  č.6/2016, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se stanoví úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

 

Rok 2015

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nařízení města města Chrastavy č. 2/2015  kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se stanoví úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2015 ze dne 13. dubna 2015, kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, na katastrálním území města Chrastavy ve znění OZV č. 5/2010  a mění OZV č. 2/2009 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Ceník č. 1/2015 - materiálu, služeb a inzerce pro Infocentrum Chrastava

 

Rok 2014

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2014 ze dne 6. října 2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nařízení města Chrastava č. 2/2014, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se stanoví úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

 

Rok 2012

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2012 o místním koeficientu a sazbě daně u daně z nemovitosti. Vyjádření starosty města....více

Ceník č. 1/2012  placených úkonů pečovatelské služby v Chrastavě

 

Rok 2011

Návštěvní řád městského přírodního koupaliště včetně ceníku 

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 8/2011 kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2011 

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2011, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry. Komentář starosty města a stanovisko Ministerstva vnitra k OZV 3/2011 ...více

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.1/2009 ze dne 22. června 2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Ceník č. 2/2011, doplnění ceníku č. 2/2009 - Infocentrum

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému

Ceník č. 1/2011 placených úkonů pečovatelské služby v Chrastavě

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2011, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje včetně interaktivních videoloterijních terminálů

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

 

Rok 2010

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2010, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2006 ze dne 4. 9. 2006
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území města Chrastavy (dále jen OZV č. 11/2006) a kterou se mění a doplňují, respektive zrušují, některé další obecně závazné vyhlášky 

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2010 (scan originálu), kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, na katastrálním území města Chrastavy.

Ceník č. 2/2010 - upravený za využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním odpadem.

Ceník č. 2/2010 za využití systému zavedeného městem Chrastava pro nakládání s komunálním odpadem.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 7/2010 o stanovení podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pro průběh veřejnosti přístupných sportovních podniků a o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010

Ceník č. 5/2010, doplnění ceníku č. 2/2009 Společenský klub Chrastava - Infocentrum

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/2010 (scan originálu) k zabezpečení veřejného pořádku ve sportovních zařízeních.

Oběcně závázná vyhláška města Chrastavy č. 2/2010 (scan originálu), o místním poplatku z ubytovací kapacity č. 2/2010 - úplné znění

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2010 (scan originálu) o ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění provedením speciální ochranné dezinsekce a deratizace

 

Rok 2009

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 5/2009, (scan originálu) o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály. Komentář starostyÚčinnost čl. I a ustanovení čl. II odst. 2 pozastaveny z rozhodnutí MVČR do doby rozhodnutí Ústavního soudu.

 

Ústavní soud rozhodl dne 14. 6. 2011 v klíčovém článku 1 ve prospěch Města Chrastava OZV č. 5/2009 ve znění nálezu P1ÚS 29/10 zde. Více v článku starosty města  Videoterminály patří mezi výherní hrací přístroje.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 4/2009, (scan originálu) o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. Komentář starosty k vyhlášce.

Opatření  obecné povahy č. 1/2009, kterým se vydává změna č. VI územního plánu města Chrastava

Ceník č. 2/2009, Společenský klub Chrastava - Infocentrum

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 7/2009, (scan originálu), o sazbě a místním koeficientu u daně z nemovitostí.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, na katastrálním území města Chrastavy schválené dne 4. 9. 2006 (dále jen Obecně závazná vyhláška č. 11/2006).

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Rok 2008

Cenový sazebník č.1/2008 placených úkonů pečovatelské služby v Chrastavě 

 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 9/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 8/2008, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 7/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Obecně závazná vyhláška města Chrastava č. 6/2008, o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí - scan originálu: strana 1, 2Stanovisko starosty města k přijaté vyhlášce.
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2008, kterou se stanovuje místní koeficient daně z nemovitostí a kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - scan originálu: strana 1, 2, 3. Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky č. 5/2008. Formulář čestného prohlášení dle čl. 3, odst. 2 vyhlášky (formát pdf), formát  doc. Daňová kalkulačka k vyhlášce č. 5/2008  
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - scan originálu: strana 1, 2
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2008, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/2007 a mění se a doplňují vyhlášky č. 7/2006 a č. 10/2006, vyhláška č. 3/2008 - scan originálu: strana 1, 2
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, vyhláška č. 2/2008 - scan originálu: strana 1

Dodatek č. 1 k ceníku nájemného z hrobového místa a služeb spojených s užíváním hřbitova. 

 

Rok 2007

 Pravidla pro pronájem velké zasedací místnosti MěÚ Chrastava včetně ceníku
 Pravidla pro vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Příloha 1.
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2007, kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích

Cenový sazebník pronájmu prostor SK č. 2/2007 ze dne 24.4.2007 - KinoChrastava

Ceník placených úkonů pečovatelské služby v Chrastavě platný od 5.2.2007

 

Rok 2006

 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 11/2006, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, na katastrálním území města Chrastavy  - úplné znění
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 10/2006, o místním poplatku ze vstupného
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 9/2006, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 8/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 7/2006, o místním poplatku z ubytovací kapacity
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 6/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2006, o místním poplatku ze psů
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/2006,  kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2003 ze dne 20. října 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2006, o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2006, o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení
 Cenový sazebník č. 3/2006 - Cenový sazebník pronájmu prostor SK
 Cenový sazebník č. 1/2006 - Ceník služeb a materiálu pro internetový klub
 

Rok 2005

 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2005, ze dne 24. října 2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2003 ze dne 20. října 2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2005, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Chrastavy
 

Rok 2004

Cenový sazebník  č. 2/2004  - CENÍK SLUŽEB SVATEBNÍCH OBŘADŮ

 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2004 ze dne 18. října 2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 20. října 2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Úplné znění vyhlášky č. 2/2003
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/2004 ze dne 30. srpna 2004, o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2004 ze dne 5. dubna 2004 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/1999 ze dne 29. července 1999 o poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (fond rozvoje bydlení). Úplné znění vyhlášky č. 4/1999.
 PROVOZNÍ ŘÁD areálu veřejného sportoviště - SKATEPARKU v Chrastavě ...změna v provozním řádu skateparku: vstup je zdarma...
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2004 ze dne 8. března 2004, o místních poplatcích

Ceník placených úkonů pečovatelské služby v Chrastavě , ze dne 12.1.2004, ve znění účinném od 10.5.2004. Již neplatí, nahrazeno Ceníkem placených úkonů pečovatelské služby v Chrastavě platným od 5.2.2007

 

Rok 2003

Úplné znění obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášky č. 5/2003 ze dne 15. prosince 2003

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 20. října 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2003 ze dne 15. prosince 2003, o místních poplatcích

 

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2003 (původní znění) ze dne 20. října 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Novelizováno vyhláškou č. 5/2003. Úplné znění vyhlášky č. 2/2003(po novelizaci) ze dne 15. prosince 2003

 

Ceník placených úkonů pečovatelské služby v Chrastavě ze dne 13.8.2003, ve znění účinném od 1.10.2003. Novelizováno ceníkem ze dne 12.1.2004, účinným od 1.2.2004.

Výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2003, vyhlášené rozhodnutím RM dne 13. 8. 2003 v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/1999, o poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (fond rozvoje bydlení)

Pravidla pro výběr nájemců obecních bytů a poskytování bytových náhrad ze dne 25.6.2003

  Kriteria pro přidělování bytů a přístřeší v majetku města: úplné znění. Zrušeno Pravidly pro výběr nájemců obecních bytů a poskytování bytových náhrad ze dne 25.6.2003
 

Rok 2002

Úplné znění vyhlášky o místním poplatku za odpady (Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2001 ze dne 5. listopadu 2001, o místním poplatku za odpady [poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů] ve znění vyhlášky č.5/2002 ze dne 23.9.2002)
Obecně závazná vyhláška Města Chrastavy č. 5/2002 ze dne 23.9.2002, kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 2/2001, o místním poplatku za odpady (poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
Obecně závazná vyhláška Města Chrastavy č. 4/2002 ze dne 23. září 2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Chrastavy, příloha č. 1
Obecně závazná vyhláška Města Chrastavy č. 3/2002 ze dne 23. září 2002, o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny

Obecně závazná vyhláška Města Chrastavy č. 2/2002 ze dne 24. června 2002, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území Města Chrastavy

Cenový sazebník pro umístění reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení č. 1/2002

Nové podmínky a přihláška k výběrovému řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2002, vyhlášenému v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/1999, o poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (fond rozvoje bydlení)
 

Rok 2001

Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o odpadech (ze dne 5.11.2001), výklad k vyhlášce,   formulář Prohlášení fyzických osob k místnímu poplatku za odpady (formát .xls). Vyplněný formulář můžete zaslat na Hospodářsko-finanční odbor MěÚ: hfo@chrastava.cz . Odpovědi na dotazy a požadavky občanů o odpadech
Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za odpady (ze dne 5.11.2001), výklad k vyhlášce, formulář Prohlášení fyzických osob k místnímu poplatku za odpady (formát .xls). Vyplněný formulář můžete zaslat na Hospodářsko-finanční odbor MěÚ: hfo@chrastava.cz . Odpovědi na dotazy a požadavky občanů o odpadech
Cenový sazebník č. 2/2001 (ze dne 17. 9. 2001, INTERNETOVÝ KLUB)
Nařízení města Chrastavy č. 1/2001 o stanovení koeficientu růstu nájemného z bytu (nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2001)
Změna č. 1 "Cenového sazebníku a podmínek pronájmu kulturních zařízení Společenského klubu č. 4/2000" (změna nabývá účinnosti dnem 26. 3. 2001)
 

Rok 2000

Cenový sazebník a podmínky pronájmu tělocvičen, cvičeben, příp. heren (MŠ) a hřišť chrastavských školních zařízení č. 1/2000 (ze dne 1.3.2000)
 Cenový sazebník služeb poskytovaných MěÚ Chrastava č. 2/2000 (ze dne 1.3.2000)
Cenový sazebník služeb poskytovaných MěÚ Chrastava č. 3/2000 (ze dne 29. 5. 2000)
Cenový sazebník a podmínky pronájmu kulturních zařízení Společenského klubu (zařízení Města Chrastavy) č. 4/2000 (ze dne 16. 8 .2000)
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2000 o stanovení koeficientu růstu nájemného z bytu, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2000
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2000 (ze dne 27. 9. 2000), kterou se mění vyhláška č. 1/98 o zimní údržbě místních komunikací a průjezdnosti silnic a úplné znění změněné vyhlášky č. 1/98
  Kritéria pro přidělování bytů a přístřeší v majetku města ze dne 27. 11. 2000 (změna a doplnění č. 4). Úplné znění... Zrušeno Pravidly pro výběr nájemců obecních bytů a poskytování bytových náhrad ze dne 25.6.2003
Cenový sazebník vstupného, otevírací doba a další podmínky v internetovém klubu č. 7/2000 (ze dne 6. 12.2000)
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2000 ze dne 11. 12. 2000, kterou se mění vyhláška č. 6/1999, o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny. Úplné znění novelizované vyhlášky č. 6/1999
 

Rok 1999

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č.2/1999, o stanovení koeficientu růstu nájemného z bytu
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č.3/1999, o čistotě veřejného prostranství a veřejném pořádku ve městě (ze dne 14. června 1999)
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/1999, o poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (fond rozvoje bydlení)(ze dne 29. července 1999)
Město Chrastava v souladu s vyhláškou vypisuje výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2002: podmínky, přihláška
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č.5/1999, kterou se mění vyhláška č. 1/1998 o zimní údržbě místních komunikací a průjezdnosti silnic (ze dne 16. 11. 1999)
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 6/1999 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny
(ze dne 13. 12. 1999)
 

Rok 1998

Ceník pro výlep plakátů (platnost od 1.7.1998)
Vyhláška č.1/98 o zimní údržbě místních komunikací a průjezdnosti silnic ze dne 5.1.1998, úplné znění po novele vyhláškou č. 5/1999
Obecně závazná vyhláška města Chrastava č.4/98 ze dne 11.3.1998 o koeficientu růstu nájemného z bytů v závislosti na velikosti obce zrušena vyhláškou č. 2/1999
Požární řád platný pro území Města Chrastavy (ze dne 20.4.1998)
Vyhláška č.5/98 města Chrastavy ze dne 11.5.1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města
Obecně závazná vyhláška města Chrastava č.7/1998 ze dne 5.8.1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č.8/1998, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Chrastavy (ze dne 2.11.1998)
 

Rok 1997

Vyhláška č.1/1997 o spádových obvodech základních škol
Výpůjční řád (užívání knihovny a knižního fondu) ze dne 2.12.1997 včetně přílohy č.1
Obecně závazná vyhláška města Chrastava č.5/97 o místních poplatcích
  Vyhláška č.6/1997 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny (ze dne 17.12.1997) zrušena vyhláškou č. 6/99
 

1991-1996

Vyhláška města Chrastavy o stánkovém prodeji (ze dne 30.8.1991)
Vyhláška města Chrastavy č.1/1994 ze dne 17.března 1994 o ochraně životního prostředí
Vyhláška č.6/1994 ze dne 17.října 1994, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu centrální zóny města Chrastavy včetně
- Přílohy č.1 - Centrální zóna města Chrastavy
- Příloha č.2 - Závazná část územního plánu centrální zóny města Chrastavy
Vyhláška města Chrastavy č.3/1995 ze dne 19.června 1995 o zřízení městské policie
Sazebník nájemného z hrobového místa, místa k uložení urny a služeb spojených s užíváním hřbitova č.1/1996 (včetně Dodatku č.1 ze dne 20.7.1998)
  Kriteria pro přidělování bytů a přístřeší v majetku města: úplné znění, původní znění ze dne 16.12.1996 (včetně Změny a doplnění č.1 ze dne 6.10.1997). Zrušeno Pravidly pro výběr nájemců obecních bytů a poskytování bytových náhrad ze dne 25.6.2003
Vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (ze dne 8.2.1993)