Město  C H R A S T A V A
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2008

(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

V roce 2008 byly podány u Městského úřadu v Chrastavě celkem 3 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

  Počet podaných  žádostí                    3

Počet vyřízených žádostí                     3

Počet podaných odvolání                    -

Počet odmítnutých žádostí                   -

Sankce za nedodržování zákona          -

Žádosti byly vyřizovány takto:

1)      Žádost přijata dne 30. 9. 2008, vyřizoval odbor Kancelář starosty (informace týkající se elektronických informačních systémů). 

2)      Žádost  přijata  dne  18. 11. 2008,  postoupena  Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se městem plánovaných projektů na r. 2009).

3)      Žádost přijata dne 1. 12. 2008, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se přehledu dokumentů - staveb v měsíci 11/08).

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřadu v Chrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

Schváleno Radou města Chrastava dne 26. 1. 2009.

Vypracovala:

Ivana Loučková, vedoucí odboru Kancelář starosty