Město  C H R A S T A V A
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2016

(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

 

V roce 2016 bylo podáno u Městského úřadu v Chrastavě celkem 10 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.


Počet podaných žádostí 10
Počet vyřízených žádostí 10
Počet podaných odvolání -
Počet odmítnutých žádostí -
Sankce za nedodržování zákona -
Počet odložených žádostí -


Žádosti byly vyřizovány takto:
1) Žádost přijata dne 22. 1. 2016, postoupena Kancelář starosty (informace týkající se platů vedoucích odborů a tajemníka MěÚ rok 2014 a 2015) - vyřízena.
2) Žádost přijata dne 8. 2. 2016, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se investičních plánů pro rok 2016) – vyřízena.
3) Žádost přijata dne 9. 5. 2016, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se rozhodnutí o povolení kácení stromů – f. WASSA) – vyřízena.
4) Žádost přijata dne 29. 2. 2016, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se vydání povolení nebo rozhodnutí za r. 2007 – 2015 včetně správních poplatků) – vyřízena.
5) Žádost přijata dne 4. 4. 2016, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se informace o stavbě foliovníku - Mníšek – vyřízena.
6) Žádost přijata dne 7. 9. 2016, postoupena odboru Kancelář starosty (informace týkající se Dohody o podpoře na ZM) – vyřízena.
7) Žádost přijata dne 14. 9. 2016, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku a kancelář starosty (informace týkající se části demolice na sběrném dvoře) – vyřízena.
8) Žádost přijata dne 27. 9. 2016, postoupena odboru Kancelář starosty (informace týkající se počtu osob s trvalým pobytem na ohlašovně včetně členů ZM) – vyřízena.
9) Žádost přijata dne 1. 11. 2016, postoupena odboru Kancelář starosty (informace týkající se vydání fin. prostředků pro Řehečské kvarteto) – vyřízena.
10) Žádost přijata dne 11. 11. 2016, postoupena Hospodářsko-finančnímu odboru (informace týkající se seznamu účtů města Chrastava včetně poslední uzavřené darovací smlouvy) - vyřízena.


Předloženo Radě města Chrastava dne 30. 1. 2017.


Předložila: Ivana Loučková, vedoucí odboru Kancelář starosty