Městský úřad Chrastava

Elektronická podatelna

   
adresa:  podatelna@chrastava.cz
    
Přijímané formáty příloh: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx .jpg, .gif, .tiff
    
    
Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny podepsaná uznávaným elektronickým podpisem jsou vyřizována stejnými postupy a ve stejných termínech jako podání neelektronická.
 
Podání orgánu veřejné moci lze učinit e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je-li do 5 dnů potvrzeno písemně (papírově, poštou, na podatelně)
nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.
 
Elektronická podání lze předávat také na médiu CD do podatelny MěÚ Chrastava, náměstí 1.máje 1.
 
Elektronická podání prostřednictvím datové schránky:
Datová schránka: awcbeyc