Odkazy na agendy a formuláře


volby
pečovatelská služba

poplatek ze psů
odpady
poplatek za odpady

životní prostředí (stromy, voda,ovzduší, zeleň)
stavební řízení (stavební povolení, kolaudace, prodloužení dokončení stavby...)
sociální dávky
kultura
pronájmy nebytových prostor a pozemků
prodej nemovitostí a pozemků
zřízení nebo zrušení hrobu
dozory staveb