Odbor Kancelář starosty
ks@chrastava.cz

Struktura odboru
Formuláře ke stažení
 
Struktura odboru
jméno funkce tel. č., e-mail činnost
vedoucí

482 363 816

louckova@chrastava.cz

zajišťuje: vyřizování stížností, petic a žádostí v souladu s platnými zákony, vnitřními předpisy, vyhláškami, zodpovídá za povolování veřejných sbírek, za přípravu voleb, referenda a sčítání lidu, zajišťuje školení zaměstnanců MěÚ, zajišťuje a organizuje informovanost veřejnosti prostřednictvím Chrastavských listů, úředních desek, ověřování, vidimace, agenda Czech Point
Ivana Loučková
systémový inženýr výpočetní techniky

482 363 818

smola@chrastava.cz

správa počítačové sítě, grafického informačního systému města, metodické vedení uživatelů výpočetní techniky a uživatelská podpora, správa webových stránek města
Ing. Jaroslav Smola
matrikářka

482 363 850

brejlova@chrastava.cz

vedení matriční agendy - manželství, narození a úmrtí, a vyhotovuje s tím spojené matriční doklady, vydává osvědčení k církevnímu sňatku, vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, rozhoduje ve věci změny jména a příjmení, zvláštní matrika Brno, výdej dokladů pro cizinu, vítání občánků, provádí ověřování a vidimaci dokladů, agenda Czech Point,
evidence obyvatel - hlášení trvalých pobytů, zrušení trvalých pobytů ve správním řízení, příprava voleb, sčítaní lidu, 
Kateřina Brejlová
referentka podatelna

482 363 811

ulrichova@chrastava.cz

zajištění oběhu písemností, vyřizování běžné administrativy, zajištění chodu kanceláře starosty
Pavlína Ulrichová
referentka

482 363 812

cellerova@chrastava.cz

odborná agenda a administrativní práce, přeprava odeslané pošty, obsluha rozhlasu, agenda ztrát a nálezů, organizační a koordinační činnosti pro RM a ZM, evidence právních předpisů města, prezentace města a informační systém, zpracování podkladů a aktualizace internetových stránek města
Martina Cellerová, DiS.
domovnice a uklizečka   domovnice a uklizečka
Hana Peroutková
 
         
Formuláře ke stažení
    Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě   Údaje o svědcích
    Dotazník k uzavření manželství                               Ceník   Formulář vyjádření města
    Informace pro snoubence                             
    Změny cestovní pasy od 1. 7. 2018                         Změny občanské průkazy od 1.7. 2018
   
Historie odboru Kancelář starosty
Historie odboru Kancelář starosty se začíná psát v únoru roku 1995, kdy odbor vznikl za „úřadování“ starosty Mgr. Petra Medřického... více 
 
Obřadní síň
V Chrastavě asi žije jen velmi málo těch, kteří nikdy alespoň nenahlédli do obřadní síně. Naši nejmladší občánci si sice svou návštěvu v obřadní síni pamatovat nebudou, ale krásné obrázky jim zůstanou na celý život...více