Znak klubu Společenský klub
sklub@chrastava.cz
odkaz na facebook


ZAMĚSTNANCI

HISTORIE

Struktura odboru
jméno funkce tel. č.

činnost

       
vedení SKP Turpišova - kino 1.patro    
       
vedoucí klubu  

482 312 231; 485 143 348
721 430 191

 sklub@chrastava.cz

zajišťuje činnost a chod všech částí Společenského klubu (Infocentrum, muzeum a galerie, Führichův dům,  knihovny v Chrastavě a Vítkově, kina, internetový klub, hudební oddělení),
organizace kulturních akcí Společenského klubu a města,
koordinace sportovních aktivit v rámci akcí pořádaných městem,
rozvoje cestovního ruchu,
rozvíjení kontaktů s partnerskými obcemi,
další úkoly dle požadavků vedení města, RM a ZM 
Bc. Pavel Urban 
Loučka koordinátor volnočasových aktivit,

webmaster

482 777 474; 485 143 348
724 074 837

  loucka@chrastava.cz

podílí se na koordinaci akcí Společenského klubu, provozuje TV Chrastava, podílí se na zajištění provozu webových stránek města, zastupuje IT pracovníka úřadu v době jeho nepřítomnosti, má na starosti počítače a síť Společenského a internetového klubu,  pracuje v redakční radě Chrastavských listů
Ing. Vratislav Loučka
       
infocentrum + internetový klub v budově muzea

tel. 485 143 161

 
       
Marxová referent 485 143 161
info@chrastava.cz
zabezpečuje činnost infocentra, městského muzea a Führichova domu (veškeré informace o dění v Chrastavě a
okolí, prodej a zajištění materiálů týkajících se cestovního ruchu, vstupenek na kulturní akce na Liberecku)
Jitka Marxová
       
knihovna Chrastava v budově muzea 1.patro

 tel. 485 143 307

 
       
Junková knihovnice 485 143 307 

knihovna@chrastava.cz

zabezpečuje činnost knihovny, aktualizace knižního fondu, poradenská služba pro knihovnu Vítkov, vedení
evidenčních podkladů, vystavování čtenářských legitimací, knižních lístků včetně psaní upomínek

vede kroniku města

Libuše Junková
       
úklid budov      
       
Kmínková   úklid budov Liberecká 40 a Führichův dům

Wanda-Magdalena Kmínková
Kopecká     úklid budov Turpišova 407 a kina
Petra Vosátková Kopecká
    správce budov společenského klubu
Pavel Hudec


SPOLUPRACOVNÍCI

       
jméno funkce tel. č.

činnost

smluvní spolupracovníci      
       
referent 485 143 348

 eichlerova@chrastava.cz

koncepce rozvoje cestovního ruchu
spolupráce se spolky, kluby a dalšími subjekty na území města
kontakty s partnerskými obcemi v ČR, SRN,...
Jana Eichlerová
       
asistenti infocentra a
 internetového klubu
v budově muzea

tel. 485 143 161

 
       
asistentka

485 143 161

sehnoutkova@chrastava.cz

asistentka infocentra
Klára Sehnoutková
       
knihovna Chrastava - Vítkov ve Vítkově 1x týdně

tel. 482 720 720

 
       
Matoušová knihovnice tel. 482 720 720 knihovnice Vítkov
Hana Matoušová
       
lektoři v budově společenského klubu

Turpišova  407

 tel. 485 143 119

 
       
lektorka lektorka hudebního a jazykového oddělení SK - kytara, německý jazyk
Helena Kačenová 
 není foto lektorka lektorka pohybových kurzů SK - zdravotní cvičení
Stanislava Hanková
lektor lektorka jogy
Hana Třešňáková
 není foto lektor lektor hudebního oddělení - dechové a klávesové nástroje
Miroslav Kotlár
 není foto lektorka lektorka hudebního oddělení - klavír
Ema Bilinski
 není foto lektorka lektorka výuky anglického jazyka
Andrea Tichá
Fiedlerová lektorka lektorka  hudebního oddělení SK - klavír
Jitka Fiedlerová
lektorka lektorka  kurzu "Tvořílek"
Jana Eichlerová
zatím není foto lektorka lektorka  divadelního kroužku
Jana Hejret Vojtková
       
kino Chrastava      
       
Miroslav Randák     vedoucí kina - promítač
Václav Randák     uvaděč kina