Hlášení poruch na veřejném osvětlení a městském rozhlasu

Poruchy na veřejném osvětlení hlaste na:

Tel. 482 363 861 - v pracovní dny přes den (kancelář ORM)

mailem: elektronova@volny.cz

Poruchy jednotlivých lamp opravujeme při větším nahlášeném počtu.
Poruchy celých úseků opravuje do 24 hodin od nahlášení

Poruchy na rozhlasu hlaste na:

Tel. 602 274 283 - p. Procházka

mailem: elproch@volny.cz


1. Typ poruchy na veřejném osvětlení

a) bliká - jednotlivá lampa

b) nesvítí - jednotlivá lampa

c) nesvítí - celý úsek

2. Typ poruchy na rozhlasu:

a) nefunkční - jednotlivý reproduktor

b) není dobře slyšitelný – jednotlivý reproduktor

c) nefunkční celý úsek

3. Přesná adresa: (určení nejlépe podle č.p. , když není, pak podle jiného význačného bodu v terénu)

4. Kdo hlásí: (jméno - event. telefon pro upřesnění požadavku – zejména u nejednoznačných poruch)