Město CHRASTAVA
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2003

(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

V roce 2003 byly podány u Městskému úřadu v Chrastavě celkem 2 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí - 2
Počet vyřízených žádostí - 2
Počet podaných odvolání - 0
Počet odmítnutých žádostí - 0
Sankce za nedodržování zákona - 0

Žádosti byly vyřizovány takto:

  1. Žádost přijata dne 27. 6. 2003, postoupena k vyřízení oddělení správy majetku (informace o zajištění svozu komunálního odpadu)
  2. Žádost přijata dne 6. 11. 2003, postoupena Odboru pro záležitosti občanů (informace o přestupkových spisech)

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřadu v Chrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

Schváleno Radou města Chrastava dne 23. 2. 2004

Vypracovala: Ivana Loučková, vedoucí odboru Kancelář starosty