Město C H R A S T A V A
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok 2006
(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

V roce 2006 byly podány u Městského úřadu v Chrastavě celkem 2 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí 2
Počet vyřízených žádostí 2
Počet podaných odvolání -
Počet odmítnutých žádostí -
Sankce za nedodržování zákona -

Žádosti byly vyřizovány takto:

  1. Žádost přijata dne 27. 3. 2006, vyřizoval odbor Kancelář starosty (informace o partnerství města Chrastava s jinými městy ČR či městy v zahraničí)
  2. Žádost přijata dne 5. 4. 2006, postoupena Hospodářsko – finančnímu odboru (informace o počtu přihlášených psů na sídlišti Střelecký vrch, Chrastava).

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřadu v Chrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

Schváleno Radou města Chrastava dne 5. 2. 2007.

Vypracovala:
Ivana Loučková, vedoucí odboru Kancelář starosty MěÚ Chrastava