Město C H R A S T A V A
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2004
(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

V roce 2004 byly podány u Městského úřadu v Chrastavě celkem 4 žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
Počet podaných žádostí: 4
Počet vyřízených žádostí: 4
Počet podaných odvolání -
Počet odmítnutých žádostí -
Sankce za nedodržení zákona -

Žádosti byly vyřizovány takto:

  1. Žádost přijata dne 22. 1. 2004, postoupena k vyřízení na Odbor pro záležitosti občanů (informace o přestupcích)
  2. Žádost přijata dne 10. 2. 2004, vyřizoval odbor Kanceláře starosty (informace o majitelích firmy Achal-teke)
  3. Žádost přijata dne 16. 2. 2004, postoupena na Magistrát města Liberec (informace o evidenci fyzické osoby)
  4. Žádost přijata dne 25. 3. 2004, postoupena k vyřízení na Odbor výstavby a územní správy (informace o stavebním povolení)

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřadu v Chrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

Schváleno Radou města Chrastava dne 9. 2. 2005

Vypracovala:
Ivana Loučková, vedoucí Kanceláře starosty