telefonní čísla Městského úřadu a organizačních složek

Zrekonstruovaná budova radnice na náměstí

V prostorách  radnice je automatická telefonní ústředna s provolbou. Je tedy možné volat přímo jednotlivé odbory MěÚ. Všechna čísla začínají číslicemi 482 363 a pokračuje se trojčíslím dle následující tabulky.

Městský úřad

jméno odbor linka MěÚ státní linka

ÚSTŘEDNA:

482 363 811   nebo   482 363 812

 
starosta Ing. Michael Canov ved. 814 485 143 310
místostarostka Zita Václavíková ved. 815 485 143 195
tajemník Ing. Miroslav Chvála ved. 813 485 143 085
sekretariát   813 482 363 811
fax   813 485 143 344

Kancelář starosty 

Ivana Loučková KS 816  
Kateřina Brejlová KS 850  
Pavlína Ulrichová KS 811  
Martina Cellerová, DiS. KS 812  
Ing. Jaroslav Smola KS 818  
Hana Peroutková KS 866  
  Hospodářsko - finanční odbor
Martin Sluka HFO 817  
Ing. Zdena Kovářová HFO 854  
Zdena Povová HFO 852  
Pavlína Reslová HFO 851  
Jiřina Bártová HFO 853  
  Odbor pro záležitosti občanů
Hana Urbanová OZO 825  
Jaroslava Bartošová OZO 848  
Karel Pokorný OZO 846  
 Odbor výstavby a územní správy  
Martin Janoušek OVÚS 819  
Barbora Grebson OVÚS 858  
Ing. Vlasta Rezlerová OVÚS 860  
Bc. Martin Spáčil OVÚS 859  
Bc. Naděžda Vykoukalová DiS. OVÚS 857  
 Odbor rozvoje, dotací a správy majetku
Mgr. Jakub Dvořák ORM 821  
Miloslava Houdová ORM 822  
Ing. Daniela Halková ORM 862  
Petr Bezvoda ORM 861  
Ing. Daniel Fadrhonc ORM 820  
Ing. Jiří Vodička ORM 863  
   
velká zasedací místnost 844  

 Orgány a organizační složky 

 městská policie
velitel MP  Marcel Másílko MP 824 485 143 533
služebna městské policie MP 823  

 

Organizační složka - Společenský klub
vedoucí Bc. Pavel Urban 482 312 231
referent Jana Eichlerová 485 143 348
TV Chrastava Ing. Vratislav Loučka 482 777 474
Infocentrum Jitka Marxová
Klára Sehnoutková
485 143 161
knihovna Chrastava Libuše Junková 485 143 307

 

Různé
Sběrný dvůr Marek Stejskal 602 876 158
MBD Ing. Tomáš Procházka 482 363 867
Hasiči Petr Čálek 607 512 011
Václav Johan 607 610 281
ZŠ Chrastava Bc. Mgr. Aleš Trpišovský 488 880 711
ZŠ Vítkov Mgr. Romana Sobotková 485 143 076
MŠ Chrastava Bc. Helena Hochmanová 485 143 665
školní jídelna Miroslava Šírová 485 143 293