Informace poskytnuté občanům

Pořadové číslo Naše značka Informace xxxx

2020

1/2020   seznam stavebních povolení na RD  

2019

1/2019   Domistav - veřejná zakázka  

2018

6/2018 KS/2018/11313/Brejla Můj život s kočkou -dotazník - kastrační program  
5/2018 HFO/5704/2018/Sl Kopie smluv včetně dodatků  
4/2018 VED/3158/2018/mc Smluvní závazky ohledně Energie Pro  
3/2018 4654/3/2018 GDPR - náklady na zajištění souladu s nařízením  
2/2018 1311/2/2018 GDPR-způsob zajištění souladu s nařízením  
1/2018    investiční plán města  

2017

8/2017   kopie smluv o dodávce elektřiny a plynu  
7/2017 7948/2017 fakturace firmy Varadi Trans  
6/2017 POD/6859/2017/Brejla problematika s ptáky  
5/2017   smluvní závazky odpadového hospodářství  
4/2017 3372/2017 seznam členů finančního výboru ZM  
3/2017 1586/2016 evidence šikanózních žádostí  
2/2017   investiční plán pro rok 2017  
1/2017   rezignace člena ZM v Kontrolní komisi   

2016

10/2016   seznam aktiv. účtů města vč. poslední uzav. darovací smlouvy  
9/2016 9891/2016  finanční prostředky na formaci Řehečské kvarteto  
8/2016 8729/2016 počet občanů s trvalým pobytem na ohlašovně včetně členů ZM  
7/2016   demolice části objektu sběrného dvora  
6/2016 8070/2016 dohoda o podpoře na ZM  
5/2016   o stavbě fóliovníku - stavební povolení  
4/2016   vydání povolení včetně správních poplatků  
3/2016   rozhodnutí o povolení kácení stromů  
2/2016   investiční plán pro rok 2016  
1/2016 1/2016 platy vedoucích odborů a tajemníka 2014,2015  
© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...