Město  C H R A S T A V A
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2012

(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

V roce 2012 bylo podáno u Městského úřadu v Chrastavě celkem 11 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.


Počet podaných žádostí             11

Počet vyřízených žádostí            11

Počet podaných odvolání            -

Počet odmítnutých žádostí           -

Sankce za nedodržování zákona  -

Počet odložených žádostí            -

 

Žádosti byly vyřizovány takto:

Žádost přijata dne 3. 1. 2012, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se investic spojených s bezbariérovostí) - vyřízena.

Žádost přijata dne 11. 1. 2012, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se investičních plánů pro rok 2012) – vyřízena.

Žádost přijata dne 24. 1. 2012, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se investičních plánů pro rok 2012) – vyřízena.

Žádost přijata dne 17. 2. 2012, postoupena Odboru kancelář starosty (informace týkající se počtu trvale žijících obyvatel v daných č.p.) - vyřízena.

Žádost přijata dne 5. 4. 2012, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se kácení stromů) – vyřízena.

Žádost přijata dne 17. 5. 2012, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se výstavby vodního díla na Lužické Nise) – vyřízena.

Žádost přijata dne 6. 6. 2012, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se pronájmů pozemků) – vyřízena

Žádost přijata dne 18. 6. 2012, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se dodavatele veřejné zakázky na zpracování dokumentace návrhu IX. změny ÚPD) – vyřízena

Žádost přijata dne 5. 9. 2012, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se likvidace odpadních a dešťových vod u daných čp.) – vyřízena

Žádost přijata dne 10. 10. 2012, postoupena Odboru kancelář starosty (informace týkající se výše mezd a odměn starosty a místostarosty města) – vyřízena

Žádost přijata dne 3. 12. 2012, Odboru kancelář starosty (informace týkající se místně příslušných orgánů) - vyřízena

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřadu v Chrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

 

Schváleno Radou města Chrastava dne 18. 2. 2013.

Vypracovala: Ivana Loučková, vedoucí odboru Kancelář starosty