Město  C H R A S T A V A
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2009

(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

V roce 2009 byly podány u Městského úřadu v Chrastavě celkem 4 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Počet podaných žádostí                  4

Počet vyřízených žádostí                 2

Počet podaných odvolání                -

Počet odmítnutých žádostí               -

Sankce za nedodržování zákona      -

Počet odložených žádostí                2

 

Žádosti byly vyřizovány takto:

Žádost přijata dne 12. 1. 2009, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se vydaných stavebních povolení, územních rozhodnutí) - vyřízena.

Žádost přijata dne 9. 2. 2009, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se vydaných stavebních povolení, územních rozhodnutí) – odložena z důvodu nezaplacení stanovené sazby dle Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

Žádost přijata dne 5. 3. 2009, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se vydaných stavebních povolení, územních rozhodnutí) – odložena z důvodu nezaplacení stanovené sazby dle Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

Žádost přijata dne 10. 3. 2009, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se vodního díla MVE na Lužické Nise) - vyřízena.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřadu v Chrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

 

Schváleno Radou města Chrastava dne 25. 1. 2010.

Vypracovala:

Ivana Loučková, vedoucí odboru kancelář starosty