Město CHRASTAVA

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k
 informacím

 

Výroční zpráva za rok 2011

(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

V roce 2011 bylo podáno u Městského úřadu v Chrastavě celkem 6 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádost - 6

Počet vyřízených žádostí - 6

Počet podaných odvolání -

Počet odmítnutých žádostí -

Sankce za nedodržování zákona -

Počet odložených žádostí -

Žádosti byly vyřizovány takto:

Žádost přijata dne 26. 1. 2011, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se investičních plánů města pro rok 2011) - vyřízena.

Žádost přijata dne 16. 2. 2011, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se přehledu pozemků vhodných pro náhradní výsadbu a přehledu o veřejně přístupných účelových komunikacích) – vyřízena.

Žádost přijata dne 8. 3. 2011, postoupena MST, TAJ (informace týkající se přijatých opatření ke snížení rizika povodňových škod) – vyřízena.

Žádost přijata dne 4. 5. 2011, postoupena Odboru kancelář starosty (informace týkající se voleb do zastupitelstva obce, dotazník) - vyřízena.

Žádost přijata dne 22. 9. 2011, postoupena TAJ (informace týkající se výběrového řízení na vedoucího S-klubu) – vyřízena.

Žádost přijata dne 12. 12. 2011, postoupena SK (informace týkající se prezentace města, informačního centra, dotazník) – vyřízena.

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřadu v Chrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

Schváleno Radou města Chrastava dne 30. 1. 2012.

Vypracovala: Ivana Loučková, vedoucí odboru Kancelář starosty