Kam odložit odpad

 

směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, skla, plastů, kovů, biologického, objemného a nebezpečných složek komunálního odpadu z komunálního odpadu

- ukládá se do typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejneru) umístěné na individuálním nebo společném stanovišti

využitelný (tříděný) odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití – plasty, papír, sklo, nápojové kartony

- ukládá se do zvláštních sběrných nádob

 

SK - sklo PAP – papír PL -plast NK – nápojové kartony

                                                      KOVY

                                               

 

 

Chrastava - stanoviště na tříděný odpad

 

ulice

místo

 

PLAST

PAPÍR

SKLO

NÁP.KAR.

 

 

 

 

 

 

 

1

Andělohorská

vysoké paneláky

1

1

1

1

2

Bílokostelecká

parkoviště u DPS

2

1

1

1

3

Dolní Vítkov

bytovky

1

1

1

1

4

Nádražní

pod  dálničním mostem

1

1

1

 

5

Textilanská

okály

vjezd

1

1

1

 

6

Frýdlantská

u Textilany

1

1

1

 

7

Střelecký Vrch

bytovky staré 609

1

1

1

 

8

Střelecký Vrch

bytovky nové

vjezd

 

 

1

1

9

Střelecký Vrch

bytovky nové 690

1

1

 

 

10

Střelecký Vrch

bytovky nové 537

1

2

1

 

11

Andělská Hora

Kolonka

1

1

1

 

12

Barandov

U Nisy, vlevo za mostem

1

1

1

 

13

Loudátova

naproti SD

1

1

 

 

14

Luční

Autoservis GAZ

1

1

1

 

15

Turpišova

vnitroblok u jídelny

1

1

1

 

16

Turpišova

naproti lékárně č. p. 235

1

1

1

 

17

Bílokostelecká

křižovatka Větrná

1

1

1

 

18

Lipová

začátek,garáže

2

2

1

1

19

Tovární

Vzduchotechnik

1

1

1

 

20

Andělohorská

křiž. Ještědská

1

1

1

 

21

Andělská Hora

podchod

1

1

1

1

22

Andělská Hora

náves

1

1

1

 

23

Frýdlantská

křižovatka Víska

1

1

1

 

24

Družstevní

uprostřed - u Jipy

1

1

1

 

25

Vítkovská

dolní část

1

1

1

 

26

Vítkovská

horní část

1

1

1

 

27

Horní Vítkov

ZŚ,MŠ

1

1

1

 

28

Richtrův vrch

křižovatka

 

1

1

1

 

29 Autobusové nádraží  u odb. do Mostní

1

1

1

 

30  Nádražní u "Majby", za školkou 

1

1

1

 

31 Frýdlantská   u č. p. 91 

1

1

1

 

32

Mlýnská

u Fuchrichova domu 

1

1

1

 

 

celkem

 

 

33

33

30

6

Navýšená četnost svozů:     Svoz 1x týdně  - označen zeleně

                                             Svoz 2x měsíčně  - označen žlutě

                                                 Svoz 1x měsíčně - označen oranžově

Kovy a rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad (biologické odpady rostlinného původu) – se shromažďují na sběrném dvoře v Liberecké ulici.

                                                                                  

Elektrospotřebiče – televizory, bílá technika, výpočetní technika, malé domácí spotřebiče, elektrické nářadí a nástroje, mobilní telefony, elektronické hračky apod. se v rámci zpětného odběru rovněž odkládají na sběrném dvoře.

                                                                   

Provozní doba sběrného dvora od 1. 8. 2016

Pondělí: 14:00 – 18:00 hodin

Úterý : 08:00 – 12:00 hodin

Středa : 14:00 – 18:00 hodin

Čtvrtek: 08:00 – 12:00 hodin

Pátek : 08:00 – 12:00 hodin

Sobota : 9:00 – 12:00 hodin

Mimo uvedenou provozní dobu je areál sběrného dvora uzavřen!

Objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad s ohledem na její rozměr, hmotnost nebo vlastnosti např. nábytek, koberce apod. Nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, lepidla, oleje, akumulátory atd.)

                                                                 

je možné, stejně jako objemný odpad, odložit na sběrném dvoře nebo předat pracovníkům firmy AVE při pravidelném jarním a podzimním mobilním svozu.

Kam s pneumatiky?

Do nedávna mohli občané Chrastavy odevzdávat použité pneumatiky do sběrného dvora, a to pouze v množství 4 ks za rok. Z právního hlediska muselo město s pneumatikami nakládat jako s odpadem. To bylo velmi nákladné, neefektivní a neekologické. Do kolektivního systému Eltma, která celorepublikově zaštiťuje zpětný odběr a recyklaci použitých pneumatik, se však město Chrastava připojit nemůže. Přihlásit se mohou pouze výrobci, koneční prodejci a ti, kteří s pneumatikami nakládají v rámci svého podnikání.

Z těchto důvodů město Chrastava oslovilo podnikatele místního autoservisu a pneuservisu pana Röbische, aby se do systému zapojil. Vzhledem k tomu, že však nemá dostatečné skladovací kapacity, dohodl se smluvně s městem a pronajal si část pozemku v areálu technických služeb v Liberecké ulici 35.

Nyní mohou nově občané města Chrastavy veškeré použité pneumatiky na toto místo zdarma odevzdat.

Seznam ELTMA

Seznam MŽP

 

Stavební a demoliční odpad – vykupuje provozovna SEDRUS v Chrastavě v Nádražní ulici nebo Sběrný dvůr Liberec. 

Další možností, kam odložit stavební a demoliční odpad (cihly, beton, keramika , stavební suť, obklady, kamenivo apod.) je firma EUROVIA Liberec, Žitavská ulice, pan Sáblik – denně od 7:00-16:30 hod. (sobota po předchozí dohodě), tel. 777 343 879. 

Zbylé a nepotřebné léky můžete odevzdat do lékárny

v Turpišově ulici. 

Textil – čisté a suché textilie včetně použitelných párů bot
můžete vložit do bílých kontejnerů rozmístěných po městě:
Střelecký vrch, Dolní Vítkov, ulice Turpišova, Bílokostelecká
a Andělohorská.

Elektrospotřebiče menších rozměrů, baterie a akumulátory

vkládejte do červených kontejnerů od firmy Asekol. Sem patří

například: příslušenství k PC, výpočetní a telekomunikační

technika, spotřební elektronika, hračky na dálkové ovládání,

vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování

a kontrolu, lékařské přístroje pro domácí užití - elektronické

teploměry, tlakoměry. Tyto kontejnery se nachází v ulicích

Lipová, Turpišova – u jídelny a u vjezdu na Střelecký vrch.

 


V Chrastavě, 9.3.2017

Zuzana Vojtíšková, referent ORM

Šárka Spáčilová, DiS., odpadový referent