Město  C H R A S T A V A
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014

(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

 

V roce 2014 byly podány u Městského úřadu v Chrastavě celkem 4 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí                4

Počet vyřízených žádostí               4

Počet podaných odvolání              -

Počet odmítnutých žádostí             -

Sankce za nedodržování zákona    -

Počet odložených žádostí              -

 Žádosti byly vyřizovány takto:

Žádost přijata dne 12. 2. 2014, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se investičních plánů na rok 2014) - vyřízena.

Žádost přijata dne 25. 4. 2014, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se investičních plánů pro rok 2014) – vyřízena.

Žádost přijata dne 1. 9. 2014, postoupena Odboru Kancelář starosty (informace týkající se vyřizování žádostí o informace a jejich zatížení) – vyřízena.

Žádost přijata dne 9. 9. 2014, postoupena Odboru Kancelář starosty (informace týkající se voleb - kontrol okrskových volebních komisí) – vyřízena.

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřadu v Chrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

Předloženo Radě města Chrastava dne 12. 1. 2015.

Předložila:: Ivana Loučková, vedoucí odboru Kancelář starosty