Informační kanál SMS byl zřízen

Zastupitelstvo města Chrastava na svém zasedání dne 1. září 2014 jednomyslně schválilo záměr zřízení informačního kanálu SMS pro občany města. Zároveň pověřilo radu města a především informatika města Ing. Jaroslava Smolu realizací konkrétních opatření. Tak se i stalo a v tuto chvíli je již možné se do informačního kanálu připojit. Toto připojení je pro občany zcela zdarma. Info kanálem se budou hlásit především krizové a mimořádné události (na celém katastru města) a dále plánované odstávky vody a přerušení dodávek elektřiny a plynu (v konkrétní části města). Nepočítáme, že by info kanálem šla běžná hlášení (kulturní či sportovní akce apod.). Ta zůstanou nadále součástí běžného hlášení městského rozhlasu (které lze na žádost zasílat i e-mailem).

Město Chrastava se zapojuje do systému používajícím informační kanál SMS po důkladném zvážení a vyhodnocení zkušeností z jiných měst. Rozhodli jsme se pro model, který bude občany informovat jen o tom nejdůležitějším. Nechceme na straně jedné občany zahltit přemírou SMS zpráv a na straně druhé město zatížit přílišnými náklady. Chceme, aby SMS kanál byl vždy po ruce, když půjde o ty nejdůležitější záležitosti.

Přihlásit se můžete zde pomocí přihlášky (webového formuláře)    http://ww.infokanal.cz/cweb/reg/CHRASTAVA

Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později také upravit nebo registraci zrušit.

Přihlásit se můžete také pomocí SMS z vašeho mobilního telefonu nebo osobně vyplněním přihlášky. Podrobnosti najdete na letáku ve formátu .doc, ve formátu .pdf

V Chrastavě dne 18.09.2014 

Michael Canov, starosta