Městská policie
mp@chrastava.cz

jméno funkce tel. č., mail činnost
velitel 482 363 824,
485 143 533, 603 347 676
velitelmp@chrastava.cz
masilko@chrastava.cz
řídí se zákonem č.553/1991 Sb. o obecní policii
Másílko Marcel
  zástupce velitele 482 363 823,
485 143 533, 603 941 561
sluzebnamp@chrastava.cz

 

řídí se zákonem č.553/1991 Sb. o obecní policii

 

Loučka Jan

 

strážník

482 363 823,
485 143 533, 603 941 561
sluzebnamp@chrastava.cz

řídí se zákonem č.553/1991 Sb. o obecní policii

David Novák

 

strážník

482 363 823,
485 143 533, 603 941 561
sluzebnamp@chrastava.cz

řídí se zákonem č.553/1991 Sb. o obecní policii

Just Pavel

strážník 482 363 823,
485 143 533, 603 941 561
sluzebnamp@chrastava.cz

řídí se zákonem č.553/1991 Sb. o obecní policii

 
Ježek Jaroslav
člen městské policie 482 363 823,
485 143 533, 603 941 561
sluzebnamp@chrastava.cz

řídí se zákonem č.553/1991 Sb. o obecní policii

 
Boch Mojmír
       
 

Veřejnoprávní smlouva s obcí Stráž nad Nisou schválená ZM 15.4.2019

Historie Městské policie Chrastava

   

 Jaké má být vzdělání strážníků obecní policie? (vloženo: 4. května 2020)

Vážení spoluobčané, dovolte mě, abych Vás seznámil s návrhem týkající se obecní policie, který jsem úspěšně navrhnul v Senátu...více

 

 Setkání dětí z DDŠ Chrastava s MP Chrastava a Policie ČR (vloženo: 29. listopadu 2019) 

V měsíci listopadu proběhlo setkání dětí z DDŠ (dětský domov se školou) s příslušníky Městské policie Chrastava a Policie ČR...více

 

 

 Beseda pro seniory (vloženo: 27. listopadu 2019) 

Tak jako každý rok i letos pořádala Městská policie Chrastava besedy pro seniory v domech s pečovatelskou službou v ulicích Turpišova a Bílokostelecká....více

 

 

 Městský kamerový systém (vloženo: 7. listopadu 2019) 

Městské kamerové systémy nejsou v našich končinách žádnou novinkou, a tak i město Chrastava se nyní může pochlubit nově zbudovaným kamerovým systémem...více

 

 

 Zkoušky mladých cyklistů (vloženo: 26. června 2019)

Jako každý rok vrcholí snažení mladých cyklistů, které začalo již ve třetích třídách, závěrečnými zkouškami před bedlivým zrakem strážníků Městské policie Chrastava...více  

 

 

 Setkání dětí a Městské policie Chrastava (vloženo: 17. června 2019)

Dne 4. června 2019 proběhlo v rámci preventivního programu další setkání strážníků Městské policie Chrastava a dětí z mateřské školky v Revoluční ulici Chrastava...více       

 

 

Beseda pro děti ZŠ ve Stráži nad Nisou s Městskou policií Chrastava a Policií ČR  (vloženo: 21. května 2019)

Téměř každý má dnes doma mobilní telefon a internet. Tyto přístroje neslouží jen pro běžnou komunikaci mezi lidmi, ale často jsou také nástrojem šikany...více

 

 

Beseda pro děti ZŠ s Městskou policií Chrastava a Policií ČR v měsíci květnu 2019 (vloženo: 15. května 2019)

V měsíci květnu proběhla beseda Městské policie Chrastava společně s Policií ČR s žáky 7. ročníků na téma Kyberšikana. Za městskou policii Chrastava se besedy zúčastnil str. Pavel Just a za policii ČR prap. Petr Jonáš...více

 

 

Besedy pro děti z MŠ a ZŠ s Městskou policií Chrastava v měsíci březnu a dubnu 2019 (vloženo: 25. dubna 2019)

V měsíci březnu probíhala beseda Městské policie Chrastava s žáky 4. ročníků při výuce dopravní výchovy. Děti v jarních měsících uzavírají výuku zkouškou a za své znalosti a dovednosti získají Průkaz cyklisty...více

 

 

Beseda ve školce Vítkov (vloženo: 6. března 2019)

Ve středu 27. 2. 2019 navštívila Městská policie Chrastava mateřskou školku ve Vítkově, kde stejně jako loni představili strážníci David Novák a Pavel Just dětem, co obnáší práce u městské policie ...více

 

 

Beseda seniorů s Městskou policií Chrastava 30. 11. 2018 (vloženo: 11. prosince 2018)

Beseda konaná v domě s pečovatelskou službou v ul. Bílokostelecká dne 13. 11. 2018 se dočkala opakování, tentokrát však v DPS v ul. Turpišova, konkrétně v klubu „Trojlístek“...více

 

Beseda seniorů s Městskou policií Chrastava v pondělí 12. 11. 2018 (vloženo: 13. listopadu 2018)

Stále častěji se v televizi mluví o útocích na seniory, podvodech, které končí slzami oklamaných důvěřivců...více

 

Podomní prodejci (vloženo: 12. října 2018)

Město Chrastava si může připsat další plusový bod v boji proti podomním prodejcům, a to díky spolupráci občanů s Městskou policií Chrastava...více
 

"Čtvrťáci složili zkoušky průkazu cyklisty" (vloženo: 22. června 2018)

Středa 20. 6. 2018 byl pro většinu žáků čtvrtých tříd důležitý den, na dopravním hřišti u tělocvičny skládali zkoušky průkazu cyklisty...více
 

 

Městská policie navštívila děti v mateřské školce v Revoluční ulici (vloženo: 22. června 2018)

V pondělí 18. 6. 2018 navázala městská policie na setkání s dětmi ve školce v Nádražní ulici a tentokrát se beseda konala ve školce v ulici Revoluční...více
 

 

Nové služební vozidlo Městské policie Chrastava (vloženo: 24. května 2018)

Chrastavská městská policie měla dosud k dispozici sedm let staré vozidlo Škoda Yeti s naftovým motorem. Na jmenovaný vůz se už strážníci příliš spolehnout nemohli...více
 

Beseda ve školce (vloženo: 24. května 2018)

Dne 9. května 2018 se uskutečnilo setkání dětí z mateřské školy Motýlek v ul. Nádražní s příslušníky Městské policie Chrastava a policie ČR...více
 

Anketa Osobnost roku Libereckého kraje 2017 (vloženo: 11. dubna 2018)

V únoru 2018 proběhlo v Clarion Grand hotelu Zlatý Lev vyhlášení ankety Českého Metropolu Osobnost roku 2017 Libereckého kraje...více
 

Beseda v ZŠ Vítkov (vloženo: 11. dubna 2018)

Dne 14. 03. 2018 v ranních hodinách proběhla v ZŠ a MŠ Vítkov beseda s dětmi navštěvující tuto školu za přítomnosti 3 strážníků Městské policie Chrastava...více
 
Žáci čtvrtých ročníků prokázali znalosti zákona o silničním provozu.  (vloženo: 4. července 2017)
Městská policie Chrastava byla přítomna u zkoušek a předání průkazů cyklistů žákům čtvrtých ročníků Základní školy v Chrastava. ..více

Přednáška ve školce – Den s policií  (vloženo: 19. června 2017)
Strážníci městské policie Chrastava David Novák, Pavel Just a Jan Loučka spolu s praporčíkem Michalem Krčilem z policie ČR navštívili ve čtvrtek 8. 6. 2017 mateřskou školku v Revoluční ulici. ..více

Černá skládka v Andělské Hoře  (vloženo: 30. května 2017)
Přestože je možné odpad odvézt na sběrný dvůr, tak se najdou tací, kteří ho volně vyhazují do přírody...více

Zemřel pan Luboš Fryk (vloženo: 27. března 2017

 S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v minulých dnech tento svět opustil bývalý velitel Městské policie Chrastava pan Luboš Fryk.......více 

 

Strážníci městské policie zachránili lidský život  (vloženo: 10. května 2016)

Dne 7. května tohoto roku jsme obdrželi následující zprávu:.....více

Zákon o obecní policii – vše je jinak! (aktualizováno: 19. dubna 2015)

Zákon o obecní policii při svém vzniku v roce 1991 neobsahoval u strážníků podmínku středoškolského vzdělání s maturitou. Tu stanovila až novela z roku 2008 s tím, že ten, kdo z tehdejších strážníků maturitu nezíská do konce roku 2015, bude muset dostat výpověď. Novela stanovila výjimku, ale jenom pro ty, kteří dosáhli 45 let (myšleno na konci roku 2008). Jenže z oficiálního úplného znění zákona tato výjimka vypadla. ...více

Fotopasti 

Město Chrastava ve snaze o zvýšení pořádku ve městě, rozhodlo prostřednictvím rady města o zavedení fotopastí...více... 

      
Městská policie, výborná spolupráce se Stráží nad Nisou
Městská policie Chrastava bude působit i ve Stráži nad NisouUběhl více než rok od navázání spolupráce ve věci městské policie se Stráží nad Nisou. Spolupráce probíhá tak, jak je to obvyklé, když je dobrá vůle a na obou stranách jsou solidní partneři a přátelé….je výhodná pro obě strany…. V žádném případě se nenaplnily obavy z ochabnutí pozornosti nad teritoriem Chrastavy, neboť počet služeb přímo v Chrastavě zůstal zachován a naopak v případě nouze může přejet hlídka ze Stráže nad Nisou k nám (v době, kdy by dříve žádná hlídka nesloužila) a naopak... Více 

 

  

Zpráva o zhodnocení činnosti městské policie Chrastava se Stráží nad Nisou

Městská policie Chrastava slouží v obci Stráž nad Nisou jednu pětinu služeb z daného plánu, a to vždy za konkrétní měsíc. Velice se osvědčilo služby napůlit, což znamená, že městská policie slouží čtyři hodiny ve Stráži nad Nisou a čtyři hodiny v Chrastavě. ... Více... 
  
Chcete mě !?
útulekDěkujeme Vám, že svou přízní a pomocí dáváte opuštěným pejskům novou naději na lepší život

  ::  Více informací o pejscích 

 

 
Historie Městské policie Chrastava
Vznik Městské policie Chrastava se datuje na 19. 6. 1995, a to usnesením zastupitelstva města, ve kterém 11 ze 13 zastupitelů bylo pro zřízení Městské policie Chrastava... více 
 
MP Chrastava bude působit i ve Stráži n. N.
Městská policie Chrastava bude působit i ve Stráži nad NisouZastupitelstvo města Chrastavy rozhodlo na svém zasedání o uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Stráž nad Nisou ve věci městské policie. Jelikož tutéž smlouvu schválilo i Zastupitelstvo Stráže nad Nisou, znamená to, že v případě jejího schválení Krajským úřadem v Liberci bude Městská policie Chrastava působit i na katastru Stráže nad Nisou (předpoklad od února 2008)... Více v článku starosty města Ing. Michaela Canova Městská policie Chrastava bude působit i ve Stráži nad Nisou..
 
Městská policie trochu jinak
Zřejmě není nutno, zdůrazňovat, že práce městské policie je velmi rozmanitá, zajímavá, často náročná a někdy i nebezpečná. Není však úplně obvyklé, aby strážníci městské policie reprezentovali město na mezinárodních střeleckých závodech v zahraničí. Nám se to podařilo a jsme na účast na takovém závodě pyšní. Bylo to v sobotu 26. dubna 2008 v Německu na střelnici v Görlitz a šlo o "Pohár ke čtvrtému výročí připojení České republiky a Polska k EU". Poháru se, krom jiných, účastnila družstva... Více... 
 

Odcizení fotopasti 

Město Chrastava, jako mnohé z jiných měst se stále snaží zvyšovat bezpečnost svých občanů, proto rozhodlo o zakoupení fotopastí....více

Informace o uzavírkách a objízdných trasách 

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o momentálních uzavírkách a objízdných trasách na území města Chrastava...více

    

Rozhovor s velitelem a strážníky Městské policie Chrastava 

Městská policie a její historieŠiroká veřejnost na celém Liberecku měla jedinečnou příležitost se seznámit se členy Městské policie Chrastava. Jejich vyjádření ve vztahu k práci četníka (městského policisty) vydal ve čtvrtek dne 28. března 2013 Liberecký deník. Sken článku je zde
 

Pozor na nebezpečný výtluk (aktualizováno: 26. dubna 2013)

Označený výtluk u čerpací stanice ČEPRO v  ul. Novoborská...více

 

Nebezpečný výtluk opraven (aktualizováno: 6. května 2013)

Rádi bychom občany informovali, že označený výtluk u čerpací stanice ČEPRO v  ul. Novoborská byl již opraven a silnice tak byla uvedena do sjízdného stavu.

 

 

Uzavírka v ulici Pobřežní (vloženo: 24. července 2013)

V rámci akce "Jeřice, Chrastava, obnova vodního toku, ř. km 0,00-3,45" firma OHL ŽS, a.s. oznamuje, že dle postupu výstavby bude nutné uzavřít místní komunikaci...více

 

Fotopasti (vloženo: 8. listopadu 2013)

Vážení občané, jistě jste si všimli, že Městská policie Chrastava již delší dobu disponuje záznamovým zařízením, tzv. fotopasti...více

 

Chrastava uvítala nového krajského velitele PČR

Návštěvníci 110. večera se starostou uvítali ve středu dne 13. listopadu 2013 nového krajského ředitele PČR a emeritního policejního prezidenta Vladislava Husáka....více

 

Zřízení četnické stanice v Chrastavě

27.11.1850 Zřízení četnické stanice v Chrastavě

Více v článku Konec loupežnického hejtmana, kterým strašili děti. Četnictvo v Čechách

  Historie Městské policie Chrastava