Beseda seniorů s Městskou policií Chrastava 30.11.2018

 

 

Beseda konaná v domě s pečovatelskou službou v ul. Bílokostelecká dne 13.11.2018 se dočkala opakování, tentokrát však v DPS v ul. Turpišova, konkrétně v klubu „Trojlístek“. Stejně jako u předchozí besedy se otevřeně mluvilo o problémech s mládeží v přilehlém vnitrobloku, o taktikách podomních prodejců a jiných podvodných aktivit, o činnosti MP a na závěr besedy proběhla diskuze, kde byly zodpovězeny dotazy obyvatelů DPS.

V příštím roce bude setkávání se seniory pokračovat a MP Chrastava se bude i nadále podílet na informovanosti obyvatel.


Mojmír Boch, MP Chrastava
Chrastava 11.12.2018