Zkoušky mladých cyklistů

 

 


Jako každý rok vrcholí snažení mladých cyklistů, které začalo již ve třetích třídách, závěrečnými zkouškami před bedlivým zrakem strážníků Městské policie Chrastava.
Ve čtvrtých třídách koncem školního roku probíhají závěrečné zkoušky na dopravním hřišti. Nejdříve se píší testy, kde se tolerují maximálně tři chybné odpovědi na dvacet otázek. Jen ti úspěšní jsou potom připuštěni k závěrečným jízdám. Při jízdách mohou žáci udělat také maximálně tři méně závažné chyby. Na závěr dostanou všichni úspěšní cyklisté, kteří překonali úskalí zkoušek, tolik vytoužený průkaz cyklisty.
Jízdy zručnosti se zúčastnili mimo chrastavských dětí i žáci základní školy z Bílého Kostela. Děti předvedly pod dohledem městské policie jízdu zručnosti, která se skládá ze znalosti dopravních značek a orientaci v dopravním provozu. Ne všechny křižovatky byly upraveny dopravním značením a děti tak musely pamatovat na přednost zprava. Až na pár maličkostí zvládly děti všechny překážky a úskalí.
Přejeme všem cyklistům mnoho bezpečně a příjemně najetých kilometrů v našich městech a obcích a hlavně v krásné krajině, která je obklopuje!
 

Městská Policie Chrastava
Mojmír Boch