Fotopasti

fotogalerie

Vážení občané,

jistě jste si všimli, že Městská policie Chrastava již delší dobu disponuje záznamovým zařízením, tzv. fotopasti. Zařízení je mobilní a poměrně snadno se nainstaluje do jakékoliv vytipované lokality, jako jsou například parky, hřiště, parkoviště, hřbitov, přístupové cesty, ale i na vznikající černé skládky. Tyto fotopasti jsou dobrým preventivním prostředkem zejména proti vandalismu, jak se nám již několikrát osvědčilo. Vysoká odrazující účinnost se projevila okamžitě po instalaci fotopastí na vytipovaných místech. Toto zařízení se automaticky spouští při pohybu ve sledovaném prostoru a záznam slouží jako průkazní prostředek k dokazování protiprávního jednání. Zároveň se toto zařízení stává i velmi důležitým preventivním nástrojem s odrazujícím účinkem. Fotografie a videosekvence se analyzují a pokud je zjištěno protiprávní jednání, ihned se zahajují úkony k dopadení pachatele nebo pachatelů. Již v minulosti bylo několik pachatelů protiprávního jednání na základě důkazů zajištěných z fotopastí usvědčeno a dle zákona také potrestáno.

Městská policie Chrastava