Podomní prodejci
 

 

 Město Chrastava si může připsat další plusový bod v boji proti podomním prodejcům, a to díky spolupráci občanů s Městskou policií Chrastava. Jeden z občanů, toho času v důchodu, totiž ihned po skončení telefonátu s operátorem jedné ze společností, které nabízejí tzv. „výhodné“ nabídky účasti na aukcích na odběratele energií (plyn, elektřina), neváhal a obrátil se telefonicky na městskou policii. Ta ihned vyrazila na místo a dorazila dříve než samotný prodejce. Díky tomu byl zosnován plán, jak prodejce lapit s dostatečným množstvím důkazů. Jeden ze strážníků vyčkal u oznamovatele doma, doslova schovaný za dveřmi, kdežto druhý byl připraven s vozem mimo možnou trasu prodejce. Netrvalo dlouho a prodejce skutečně dorazil. A i zde je nutno vyzdvihnout spolupráci oznamovatele, který ho dobré 3 minuty trápil otázkami všeho druhu až se vlastními slovy nic netušící prodejce tak říkajíc, uvařil. V tu chvíli zpoza dveří vyšel právě strážník městské policie, zaskočeného prodejce ztotožnil a vykázal z budovy. Nyní je tah na správním orgánu, jak záležitost posoudí. Věříme, že ve prospěch všech občanů města.

Chtěli bychom touto formou poděkovat oznamovateli za skvělou spolupráci a apelovat na ostatní, aby se nezdráhali takovéto případy oznamovat a následně i dosvědčit.

Děkujeme


MP Chrastava
Str. Jan Loučka
Chrastava 11. října 2018