Městská policie - výborná spolupráce se Stráží nad Nisou

 

 

 

Uběhl více než rok od navázání spolupráce ve věci městské policie se Stráží nad Nisou. Spolupráce probíhá tak, jak je to obvyklé, když je dobrá vůle a na obou stranách jsou solidní partneři a přátelé….je výhodná pro obě strany…. V žádném případě se nenaplnily obavy z ochabnutí pozornosti nad teritoriem Chrastavy, neboť počet služeb přímo v Chrastavě zůstal zachován a naopak v případě nouze může přejet hlídka ze Stráže nad Nisou k nám (v době, kdy by dříve žádná hlídka nesloužila) a naopak.

Zastupitelstvo města  na svém zasedání dne 6. 4. 2009 jednomyslně vzalo na vědomí  zprávu velitele MP Chrastava ve věci spolupráce se Stráží nad Nisou, kde tato spolupráce byla hodnocena panem velitelem velice kladně (č. usn.2009/02/XXVII), a to bez jakýchkoli výhrad (naopak zastupitelé hodnotili zprávu pozitivně). Osobně budu velmi rád, když tato oboustranně výhodná spolupráce vydrží bez problémů i v dalších letech.  

V Chrastavě dne 10. 4. 2009
Ing. Michael Canov,  starosta