Zpráva o zhodnocení činnosti městské policie Chrastava
(od 12. 1. 2008 se Stráží nad Nisou)

1. vyjádření velitele MP Chrastava k činnosti v obci Stráž nad Nisou

Městská policie Chrastava slouží v obci Stráž nad Nisou jednu pětinu služeb z daného plánu, a to vždy za konkrétní měsíc. Velice se osvědčilo služby napůlit, což znamená, že městská policie slouží čtyři hodiny ve Stráži nad Nisou a čtyři hodiny v Chrastavě. Takto rozdělená služba je velice výhodná, protože časově operační dosah městské policie pro Chrastavu, tak i pro Stráž nad Nisou je celkově vyvážená. Strážníci mohou zasáhnout jak v obci Stráž nad Nisou – pokud zrovna vykonávají službu v Chrastavě - tak i naopak. Ze statistiky vyplývá, že zhruba v sedmi případech měsíčně strážníci městské policie, pokud slouží v obci Stráž nad Nisou, operativně zasahují v Chrastavě, ať už se jedná o krádeže v prodejně Plus nebo o odchyt toulavého psa, popřípadě narušování veřejného pořádku či rušení nočního klidu. V opačném případě je to zhruba jeden případ měsíčně, kdy městská policie zasahuje v obci Stráž nad Nisou. Zde se jedná zejména o porušování občanského soužití, vandalismus nebo o zábor veřejného prostranství či nevhodné parkování vozidel. Pokud by městská policie neměla pátého člena, nemohla by v mnoha případech zasáhnout v Chrastavě, protože by v inkriminované době nikdo nesloužil. Obec Stráž nad Nisou je z bezpečnostního hlediska poměrně klidnou lokalitou, nicméně Městská policie Chrastava si zde snadno vydobyla autoritu svým nekompromisním jednáním, zejména vůči neponaučitelným řidičům. Vnímání  městské policie občany obce Stráž nad Nisou je velice rozdílné a neporovnatelné s Chrastavou, neboť městská policie je zde chápána jako přínos pro bezpečnostní situaci v obci a až v druhé řadě jako represivní složka. Obecní úřad Stráž nad Nisou poskytl k dispozici Městské policii Chrastava kancelář, včetně počítačového vybavení a lze zde vyřizovat agendu a přestupky přímo v místě. Přístup na detašované pracoviště mají strážníci v kteroukoli denní, odpolední a noční službu.

2. vyjádření velitele MP Chrastava k činnosti ve městě Chrastava 

Uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Stráž nad Nisou nedošlo ke snížení výkonu služeb ve městě Chrastava. Naopak došlo k nárůstu služeb v průměru o 22 služeb měsíčně, což znamená, že jsou obsazeny služby, které v minulosti při počtu čtyř strážníků, nebylo možné z personálních důvodů obsadit. Praxí je potvrzeno, že pokud Městská policie Chrastava vykonává službu v obci Stráž nad Nisou, operativně zasahuje v Chrastavě, což by dříve nebylo možné. Opačné nasazení je minimální, neboť obec Stráž nad Nisou je z bezpečnostního hlediska  klidnou lokalitou – jedná se zde ve většině případů o preventivní činnost. Navýšení služeb se projevilo zejména při odpoledních a nočních službách a o  víkendu, kdy je bezpečnostní situace zejména v Chrastavě riziková.  

3. udělené pokuty v obci Stráž nad Nisou leden 2008 - prosinec 2008 

Leden       -    2008  -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                      0,- 

Únor         -    2008  -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                               7 700,- 

Březen      -    2008  -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                              6 000,-     

Duben       -    2008  -   celkem   uloženo  blokových   pokut  -  měření  sil. vozidel           23 000,-    

Květen      -    2008  -   celkem   uloženo  blokových   pokut  -  měření  sil. vozidel          28 000,- 

Červen      -    2008  -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                    0,-   

Červenec   -    2008 -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                              1 000,-     

Srpen         -    2008 -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                    0,- 

Září           -     2008 -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                    0,- 

Říjen         -     2008 -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                             1 000,-         

Listopad    -    2008 -   celkem   uloženo  blokových   pokut                                                     0,- 

Prosinec    -     2008 -  celkem   uloženo  blokových   pokut                                                     0,- 

 

4. Závěr 

Městská policie v Chrastavě, z hlediska bezpečnosti, kladně hodnotí uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Stráž nad Nisou, neboť se zvýšil operační dosah zejména pro město Chrastavu a prokázala se nezbytnost pátého strážníka Městské policie Chrastava.

  V Chrastavě dne:  9. 3. 2009
Alan Grebson - velitel MP Chrastava