ŘIDIČI POZOR NA NEBEZPEČNÝ VÝTLUK V  KOMUNIKACI NA VÝJEZDU Z  ČERPACÍ STANICE ČEPRO (EuroOil) V  UL. NOVOBORSKÁ

Označený výtluk u čerpací stanice ČEPRO v  ul. Novoborská. O špatném stavu komunikace byl informován vlastník komunikace tak i Krajské ředitelství policie Libereckého kraje – Odbor služby dopravní policie.