Setkání dětí z DDŠ Chrastava s MP Chrastava a Policie ČR


V měsíci listopadu proběhlo setkání dětí z DDŠ (dětský domov se školou) s příslušníky Městské policie Chrastava a Policie ČR. Za MP Chrastava byli přítomni str. Jaroslav Ježek a str. David Novák, PČR zastupoval prap. Petr Jonáš.
Setkání bylo zaměřeno na oblast bezpečnosti v silničním provozu a pravidla při pohybu osob na pozemních komunikacích. Nemalá pozornost byla také věnována významu reflexního oblečení při pohybu na pozemní komunikaci za snížené viditelnosti. Druhá část besedy se věnovala závažnější problematice a to sociálně patologickým jevům a návykovým a psychotropním látkám. Jako vždy závěrem setkání proběhla diskuse. Po domluvě s vedením DDŠ budou besedy na další témata probíhat i v následujícím roce.
 

Městská Policie Chrastava
Mojmír Boch