!!! Informace o uzavírkách a objízdných trasách !!!

 

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o momentálních uzavírkách a objízdných trasách na území města Chrastava. Vzhledem k uzavření severo-východní části nám. 1 máje je nám. 1 máje průjezdné v obou směrech, a to konkrétně od budovy městského úřadu, kolem ZŠ na křižovatku s ul. Žitavská a Malá Kostelní a zpět. Dále je nyní obousměrný provoz veden v celé délce z ul. Liberecká do ul. Revoluční, kde je v obou směrech DZ B28 (zákaz zastavení). Dále objízdná trasa pokračuje do ul. Turpišova, na křižovatce u lékárny vlevo do ul. Nádražní až po kruhový objezd, zde vpravo do ul. Pobřežní až na ul. Vítkovskou na křižovatce vpravo a pokračuje ul. Školní a následně vpravo do ul. Družstevní (v níž je také zákaz zastavení v obou směrech) a následně vlevo do ul. Frýdlantská. V ul. Frýdlantská od restaurace „U Jeřice“ je umístěna DZ IP10A (slepá pozemní komunikace) a B4 (zákaz vjezdu nákladních automobilů). Další DZ IP10A jsou umístěny v ul. Nádražní (u pošty a u bývalé restaurace „Lidový dům“) a v ul. Liberecká (na křižovatce u autoservisu).

Vzhledem k postupu prací na pozemních komunikacích bude docházet ke změnám v dopravním značení. O veškerých změnách budeme i nadále informovat na webu města Chrastava a na jejím Facebookovém profilu, popř. na městském fóru.

  

Upozornění pro občany- úplná uzavírka ulice Frýdlantská a Žitavská

Od 1.5.2013 do 30.9.2013 dojde k úplné uzavírce sil.č.II/592 ul. Fýdlantské a Žitavské v Chrastavě v úseku od mostu ev.č. 592-016 až po autobusové nádraží (včetně) až po autobusové nádraží (včetně nám. 1 máje) v termínech:

Od 1.5.2013 (středa) do 30.9.2013 (pondělí), od mostu ev.č. 592-016 (včetně) ul. Frýdlantská po nám.1máje (kromě)

od 9.6.2013 (neděle) do 14.12.2013 (sobota),

od nám.1máje (včetně) ul. Žitavská po autobusové nádraží (kromě)

(schválení termínů a dalších náležitostí závisí na rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu ).

Příloha: Souhlas Krajského úřadu LK s uzavírkou

MP Chrastava