"Čtvrťáci složili zkoušky průkazu cyklisty"


Středa 20. 6. 2018 byl pro většinu žáků čtvrtých tříd důležitý den, na dopravním hřišti u tělocvičny skládali zkoušky průkazu cyklisty. Písemné testy s dopravní tématikou, ve které museli prokázat znalosti zákona o silničním provozu, se konaly již od rána v základní škole. Poté se žáci přesunuli na dopravní hřiště, kde za přítomnosti strážníka městské policie Davida Nováka skládali zkoušku praktickou na jízdním kole. Zkouška se týkala nejen žáků ze Základní školy v Chrastavě, ale také žáků ze Základní školy v Bílém Kostele. Všechny děti byly dobře připraveny jak na testy, tak na jízdu zručnosti, a proto slavnostně obdržely průkaz cyklisty. Gratulujeme.

Mojmír Boch, člen MP
Chrastava 22. 6. 2018