Beseda pro seniory

video Tv chrastava   

Tak jako každý rok i letos pořádala Městská policie Chrastava besedy pro seniory v domech s pečovatelskou službou v ulicích Turpišova a Bílokostelecká. A stejně jako loni, byla účast hojná. Na besedy dorazila většina klientů DPS, kteří si vyslechli krátké povídání o tzv. šmejdech, kapsářích, telefonických či jiných nabídek „výhodných“ smluv apod. Součástí besedy je vždy i prostor pro konverzaci, kdy mají účastníci možnost se dotazovat jak na MP Chrastava v zastoupení str. Pavel Just a str. David Novák, tak na PČR jež zastupoval prap. Petr Jonáš. Atmosféra těchto setkání bývá vždy nanejvýš přátelská a přívětivá, a to jak ze strany seniorů, tak strážníků a policie. Vzhledem k tomu, že se letos besedy konaly ve dnech 18. a 22. listopadu a nesly se v předvánočním duchu, nemohla chybět malá pozornost od MP Chrastava, která drobným dárkem, jak doufáme, nadělila i trochu radosti.

Městská Policie Chrastava
Mojmír Boch