Beseda v ZŠ Vítkov

 

Dne 14. 03. 2018 v ranních hodinách proběhla v ZŠ a MŠ Vítkov beseda s dětmi navštěvující tuto školu za přítomnosti 3 strážníků Městské policie Chrastava.
Zástupce velitele MP na úvod všechny přítomné děti seznámil s prací strážníků naší MP, předvedl jim jejich vybavení, výstroj a výzbroj. Děti měly dále možnost si prohlédnout donucovací prostředky používané MP (služební pouta, tonfu, sl. zbraň atd.), strážníci jim předvedli jejich použití.
Dále byly děti seznámeny s nebezpečími všedního života, a to na úseku dopravní bezpečnosti, bylo jim vysvětleno, jak se mají chovat zejména na přechodech pro chodce, jak jezdit na jízdních kolech, na užití přileb, důraz byl také kladen na použití reflexních prvků za snížené viditelnosti, tyto reflexní prvky byly dětem rozdány spolu s dalšími drobnostmi. Rovněž byly děti upozorněny na to, aby si dávaly pozor na cizí osoby, které by mohly zneužít jejich důvěřivosti a dále na nebezpečí odložených injekčních jehel, či ostrých předmětů na našich dětských pískovištích a nebezpečí možných úrazů.
Na závěr byla dána dětem (i přítomným učitelkám) možnost klást strážníkům MP jakékoli otázky na věci týkající se činnosti strážníků MP, které by je zajímaly. Bylo zodpovězeno několik opravdu zajímavých otázek.

Mojmír Boch, člen MP

Chrastava 10. dubna 2018