Odcizení fotopasti

Město Chrastava, jako mnohé z jiných měst se stále snaží zvyšovat bezpečnost svých občanů, proto rozhodlo o zakoupení fotopastí. Tyto fotopasti byly rozmístěny na určená místa, která se průběžně mění. Jedním z těchto míst byla i oblast „betonky“ na Střeleckém vrchu. Právě v této oblasti byla ke konci minulého roku 2012 tato fotopast odcizena. O této skutečnosti byla veřejnost informována, jak některými sdělovacími prostředky, tak se o ní zmínil i bavič a zpěvák pan Vladimír Hron (4:55 min.) při svém vystoupení v rámci večeru se starostou dne 21. 11. 2012 v místním kině, kde událost vtipně komentoval.

Bližším šetřením Městské policie Chrastava se později podařilo zjistit okruh osob, které by mohly fotopast odcizit. Tato informace byla předána Policii ČR, která ve věci činila další kroky. Pachatelé se ke svému jednání doznali a vzniklá škoda byla poté uhrazena.

Spoluprací Městské policie Chrastava a Policie ČR se podařilo pachatele zjistit, usvědčit a nezbývá než si přát, aby toto bylo varování pro ostatní, kteří by se chtěli takovýchto činů dále dopouštět.

 

str. Marcel Másílko, Městská policie Chrastava