Besedy pro děti z MŠ a ZŠ s Městskou policií v měsíci březnu a dubnu 2019

 

 

  video TV Chrastava

 

V měsíci březnu probíhala beseda městské policie Chrastava s žáky 4. ročníků při výuce dopravní výchovy. Děti v jarních měsících uzavírají výuku zkouškou a za své znalosti a dovednosti získají Průkaz cyklisty.

Duben je měsíc bezpečnosti, proto Městská Policie Chrastava pořádala dne 15.4.2019 besedu pro děti z MŠ v ul. Nádražní na téma dopravní výchova. Děti seznamujeme se světelnou signalizací, základními dopravními předpisy, dopravními značkami, jízda na kole a orientace v silničním provozu. Vše se děje prostřednictvím her, při kterých jsou děti uvolněnější, ztrácí nejistotu a nebojí se projevu vlastní samostatnosti. Následně se děti seznámily s výstrojí a výzbrojí MP a za odměnu si mohly prohlédnout služební auto MP.
Dne 24. 4. 2019 proběhla v dopoledních hodinách za účasti zástupců obou policií, jak Policie ČR, tak městské policie Chrastava beseda pro děti Mateřské školky v ulici Luční. Policisté dětem ukázali, jak se správně chovat v silničním provozu. Děti si zopakovaly, za jakých podmínek přecházet nejbezpečněji vozovku a jaká nebezpečenství jim na silnici mohou hrozit. Dále povinnou výbavu jízdního kola a bezpečnou jízdu v silničním provozu. Na konci byly poučeny, jak se chovat, když budou osloveni cizí osobou.

Na závěr všech setkání byly dětem rozdány omalovánky s dopravní tématikou a různé druhy reflexních pásků a přívěsků.


Městská Policie Chrastava
Mojmír Boch