Žáci čtvrtých ročníků prokázali znalosti zákona o silničním provozu


Městská policie Chrastava byla přítomna u zkoušek a předání průkazů cyklistů žákům čtvrtých ročníků Základní školy v Chrastava.

Desetiletí žáci základní školy museli nejprve při testu s dopravní tématikou prokázat znalosti zákona o silničním provozu. Příprava malých cyklistů spočívala i v propojení nabytých znalostí s jízdou na jízdním kole po dopravním hřišti. Tam si zatím mimo provoz vyzkoušeli, že dodržováním zásad bezpečné jízdy se velmi snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen jim, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. Všichni přítomní žáci vše zvládli, aniž by závažným způsobem porušili dopravní pravidla a obdrželi dne 21. června 2017 průkaz cyklisty.


Městská Policie Chrastava
Mojmír Boch
Chrastava 4. července 2017