Setkání dětí a Městské policie Chrastava

 

 

 


Dne 4. června 2019 proběhlo v rámci preventivního programu další setkání strážníků Městské policie Chrastava a dětí z mateřské školky v Revoluční ulici Chrastava.

Beseda s dětmi ve věku do 6 let byla věnována bezpečnému chování dětí během prázdnin, bezpečnému pohybu na pozemních komunikacích - ať již na kole či pěšky, dále osobnímu bezpečí a jak se chovat v případě, že se vyskytnou u dopravní nehody či zraněného člověka a nebo při nálezu injekčních stříkaček.

Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla linek tísňového volání a řekli jsme si pomůcku, jak je od sebe rozpoznat a nepoplést je. Menší děti jsme upozornili, ať nechodí nikam s cizími lidmi, ať si od nich nic neberou a raději vše řeknou rodičům.

Během necelých dvou hodin policisté odpověděli na mnoho zajímavých dotazů. Otázky ze strany malých předškoláků byly různorodé a beseda byla vyhodnocena jako velice zdařilá. Celá akce byla zakončena potleskem a poděkováním jak ze strany těch nejmenších, tak i ze strany učitelek. Z přednášky si děti odnesly několik preventivních materiálů a upomínkových předmětů s dopravní a bezpečnostní tématikou. S přáním klidných a prosluněných prázdnin se členové Městské policie s dětmi rozloučili.

Městská policie Chrastava
Mojmír Boch