Přednáška ve školce – Den s policií


Strážníci městské policie Chrastava David Novák, Pavel Just a Jan Loučka spolu s praporčíkem Michalem Krčilem z policie ČR navštívili ve čtvrtek 8. 6. 2017 mateřskou školku v Revoluční ulici.
Preventivní přednášky se účastnilo cca padesát dětí ve věku 4 až 6 let. Přednáška byla zaměřená na oblast bezpečnosti v silničním provozu. Dětem byla vysvětlena základní pravidla, jak se bezpečně chovat při pohybu na pozemních komunikacích, a to v roli chodce, jako např. přecházení přes přechod pro chodce, chůze po chodníku. Dále správný pohyb po silnici v roli cyklisty, kdy se strážníci věnovali základním pravidlům jízdy na kole. Nemalá pozornost byla také věnována významu reflexního oblečení při pohybu po pozemní komunikaci za snížené viditelnosti, cyklistické helmě a ostatním ochranným pomůckám při jízdě na kole, kolečkových bruslích či koloběžce. Při besedě se probíralo jak se chovat, když potkáme toulavého psa, co dělat když najdeme injekční stříkačku či jehlu. Za odměnu si děti mohly prohlédnout výstroj a výzbroj městské policie, vyzkoušet policejní čepici nebo pouta. Na závěr besedy bylo dětem vysvětleno, jak se zachovat při styku s cizí osobou.
 

Chrastava 16. 6. 2017
Mojmír Boch