Strážníci městské policie zachránili lidský život


Dne 7. května tohoto roku jsme obdrželi následující zprávu:
„Chtěl bych tímto poděkovat strážníkům městské policie Chrastava za vynikající spolupráci při záchraně lidského života v noci ze 6. na 7. 5. 2016.
Po telefonické výzvě zdravotnickým operačním střediskem (ZOS) ZZS LK neprodleně reagovali, zpřístupnili vstup do objektu pečovatelského domu v ulici Bílokostelecká, nalezli pacientku a poskytli první pomoc před příjezdem prvních posádek zdravotnické záchranné služby. Tímto skvělým výkonem zachránili život pacienty v kritickém stavu.
Patří jim velký dík za spolupráci.
Za noční směnu ZOS ZZS LK - Tomáš Hess“

Strážníky městské policie, kteří se takto příkladným způsobem zachovali, byl velitel MP pan Marcel Másílko a zástupce velitele MP pan Jaroslav Ježek. Oběma chci oficiálně poděkovat na počátku mimořádného zastupitelstva města konaného v pondělí dne 23. května tohoto roku.

Je krásné, když starosta, zastupitelé a občané města mohou být na své strážníky pyšní.


V Chrastavě dne 10.05.2016 Ing. Michael Canov, starosta