Beseda pro děti ZŠ s Městskou policií a Policií ČR v měsíci květnu 2019

 

 

V měsíci květnu proběhla beseda Městské policie Chrastava společně s Policií ČR s žáky 7. ročníků na téma Kyberšikana. Za městskou policii Chrastava se besedy zúčastnil str. Pavel Just a za policii ČR prap. Petr Jonáš.

Podrobně byl dětem vysvětlen termín kyberšikana a jeho hlavní znaky. Při tomto druhu dochází k šikaně jiné osoby pomocí informačních technologií – internetu, mobilních telefonů a to formou např.

a) zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv (e-mail, SMS, chat, ICQ, Skype)
b) pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit vybranou osobu (předem připravený fyzický útok, natáčení učitele apod.)
c) vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají nebo ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky)
d) zneužívání cizího účtu - krádež identity (e-mailového, diskuzního apod.)
e) provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování (chatovací místnosti apod.)
f) odhalování cizích tajemství
g) vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu
h) obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním

V dnešní době k této formě šikany dochází stále častěji a jsou již zaznamenány i případy v našem městě. Obě složky policie se proto na tento problém zaměřily a dále se tomuto tématu budou věnovat.


Městská Policie Chrastava
Mojmír Boch