Zákon o obecní policii – vše je jinak! 

 

Zákon o obecní policii při svém vzniku v roce 1991 neobsahoval u strážníků podmínku středoškolského vzdělání s maturitou. Tu stanovila až novela z roku 2008 s tím, že ten, kdo z tehdejších strážníků maturitu nezíská do konce roku 2015, bude muset dostat výpověď. Novela stanovila výjimku, ale jenom pro ty, kteří dosáhli 45 let (myšleno na konci roku 2008). Jenže z oficiálního úplného znění zákona tato výjimka vypadla. To, dle mého právního názoru, znamená, že do doby nápravy této chyby nebude moci dostat výpověď, z důvodu chybějící maturity, vůbec nikdo. A až se chyba napraví a výjimka z novely se do oficiálního úplného znění zákona zavede, tak jenom ti, kteří nedosáhnou 45 let věku v době nápravy. Protože do dnešního dne k nápravě nedošlo, znamená to, že výjimku určitě splňují všichni ti, kteří k dnešnímu dni tj. 18.04.2015 již 45. roku věku dosáhli. Což by měla být podstatná většina z těch cca 900 strážníků v celé České republice, kteří by bez chyby v oficiálním úplném znění zákona o obecní policii, museli na konci letošního roku její řady po často desetiletích služby opustit. 

Můj právní názor spolu s jeho podrobným odůvodněním je uveden na webové adrese: 
http://www.chrastava.com/starosta/mp_zakon/starosta_pravni_nazor.pdf 


Chrastava dne 18. dubna 2015 

Ing. Michael Canov – starosta města Chrastava

Chrastava dne 19. dubna 2015

Reportáž TV Nova:    http://chrastava.coprosys-lvi.cz/straznici1504.wmv