Chrastavská kronika

  
Obsah kroniky:
:: Významné návštěvy našeho města - českézahraniční 
:: Z historie našeho města, z investiční výstavby
:: Historické bulletiny SPHMCH (příloha Chrastavských listů)
:: Střípky z historie Chrastavy od Egona Wienera
:: Osobnost města Chrastavy & Síň slávy (vyhlašovaná ZM) Století chrastavští občané
:: Plakety J.A. Komenského
 
:: Kronika města Chrastavy z let 1948 - 1988, 1989 - 2003, 2004-2016
:: Kronika Andělské Hory z let 1924-1945
:: Kronika hasičů z let 1968-1979
:: Školní kroniky z let  1919-1931, 1945-1987, 1987-20001958-1991 (Školní ul.)
    :: Sportovci   města - archiv & Síň slávy - odkaz
:: Kronika Sokola 1947-2014
:: Zápisy ze schůzí výboru ČSSD z let 1945-1948
 

 Škola v novém kabátě (vloženo: 17. září 2019) 

Slavnostní otevření budovy Základní školy Chrastava ve Školní ulici proběhlo dne 16. září 2019 za účasti významných hostů zastupujících Liberecký kraj, město Chrastava, vedení školy, projektanta, zhotovitele, Centra pro regionální rozvoj České republiky, bývalých a současných pedagogů a v neposlední řadě občanů města...více

 

Oslavy 100. výročí vzniku republiky (vloženo: 1. listopadu 2018)

 :: Ke 100. výročí vzniku republiky – stromy republiky obcí mikroregionu

 :: Odhalení busty T. G. Masaryka

 :: Vysazení lípy

 :: Koncert k příležitosti státního svátku

 :: VÝSTAVA K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY

 

František Turpiš - československý legionář   (vloženo: 11. května 2018)

 

:: František Turpiš – 100 let od popravy legionáře

:: František Turpiš - místo posledního odpočinku

:: Odhalení pamětní desky 1928

 

Ústavní zákon, nic jiného …   (vloženo: 18. prosince 2015)

Nic jiného než mezinárodní smlouva schválená ústavním zákonem nemůže rozhodnout o tom, že Česká republika změní hranice odevzdáním 368 ha ve prospěch Polska.…více

Reportéři ČT potvrzují naše slova..…více

 

 

PhDr. František Vydra obdržel nejvyšší vyznamenání Libereckého kraje (vloženo: 7. listopadu 2013)

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta na slavnostním aktu dne 31. 10. 2013 v Severočeském muzeu v Liberci při příležitosti 95. výročí vzniku Československa ocenil nejvyšším krajským vyznamenáním „Pocta hejtmana Libereckého kraje“ šest významných osobností Libereckého kraje včetně chrastavského občana, patriota a osobnosti Chrastavy roku 2010 PhDr. Františka Vydry...více

 

Prezidenti naší vlasti a jejich obrazy v kanceláři starosty (aktualizováno: 9. ledna 2013)

Československo a Česká republika nikdy neměla, nemá a zřejmě již mít nebude svého krále či královnu, jako má například Velká Británie. Tradičně je však u nás ve velké úctě prezident republiky....více

    

Požehnání vlajky města Chrastava biskupem litoměřickým (aktualizováno: 2. května 2012)

Znáte vlajku některého města, která je sestavena tak, že městský znak je umístěn na určitém pozadí? Pokud ano, pak vězte, že takováto vlajka je ve skutečnosti velmi pravděpodobně vlajkou neoficiální, nikdy nikým příslušným neschválenou....více

   

Farář Tomáš Genrt odchází do důchodu (vloženo: 16. září 2013)

Pan farář Tomáš Genrt odchází po 43 letech svého působení do důchodu  ...více

 

Skleněná stopa vede do Chrastavy (vloženo 27. září 2011)

Delegace z Chrastavy měla v partnerském městě Eichstättu na programu, kromě návštěvy přátel, ještě jeden bod. Setkali se v sobotu s umělcem – sklářem Erwinem Pohlem, který se narodil v Chrastavě a nyní žije ve Furthu. Přijel v doprovodu svých pečovatelů Manželů Karin a Karl-Ernsta Soukupových a Dr. Heimerla, aby předal zástupcům města Chrastavy některé ze svých obrazů malovaných na skle....více.
   

Skleněná stopa vede do Chrastavy (vloženo: 12. září 2014)

Přesně 100 let po dni narození se uskutečnila 2. září 2014 výstava „Skleněná stopa“ v Bavorském Řezně (Regensburgu) ..více

 

Historie abudoucnost nejslavnějšího mostu (aktualizováno: 6. června 2012)

Symbolem Chrastavy byl a bude most přes Jeřici (od Seppu po ul. Spojovací).  Zásluhou milovníka historie Ing. Pavla Štekla mohu předložit historii mostu, přesněji řečeno historii místa, kde most stál a bude stát. Zároveň předkládám i blízkou budoucnost.....více

   

Rekonstrukce nábytku ve Führichově domě (vloženo 30. května 2011)

Jistě je všem známo, že loňská povodeň se dotkla i Füchrichova domu. Voda se prohnala celým přízemím a původní dobový nábytek byl zaplaven a povalen do nánosu bahna. Díky rozsáhlé rekonstrukci v roce 2010, ustál velkou vodu Führichův dům, který byl postaven v roce 1802, celkem dobře. Krátce po povodních se telefonicky ozvali pracovníci Uměleckoprůmyslového musea z Prahy a nabídli Městu Chrastava pomoc při záchraně této památky....Více...

Sportovní hřiště v Nádražní ulici získá nové herní prvky (vloženo 30. května 2011)

Sportovní hřiště v Nádražní ulici bylo po dlouhé roky poněkud zapomenutý kout. V loňském roce však došlo k jeho obnově. Hřiště bylo vybaveno kůly na volejbal, koši na basketbal a brankami na fotbal či házenou. Sportovní plocha začala sloužit svému účelu na začátku srpna 2010. Hřiště tak mohli obyvatelé využívat jen několik málo dní, protože 7. srpna 2010 přišla ničivá povodeň, která svou sílu ukázala i na tomto hřišti a veškeré předchozí práce přišli v niveč. ...Více...
     
Povodňové domky  (vloženo 21. února 2011)

Povodňové domky jsou realitou. Jsou dva, oba mají po čtyřech bytech a stojí na Střeleckém Vrchu. Dotace na tyto domky byla získána z Ministerstva pro místní rozvoj. Činí 1 milion na samotný byt a 150 tisíc na příslušnou infrastrukturu. Celkově tedy při osmi bytech činí dotace 9,2 miliony korun. Vlastní náklady města Chrastava pak cca 3 milionu korun.

Více  

 Předání plaket J.A.Komenského chrastavským pedagogům  (aktualizováno: 29. března 2011)

  28. března 2011 se konalo za účasti veřejnosti oceňování zasloužilých pedagogických pracovníků 

. . ..více

Odchází legenda aneb Zdeněk Pelda končí

Dne 30. června 2010 se definitivně rozloučí s Výchovným ústavem jeho ředitel Mgr. Zdeněk Pelda, živoucí to legenda tohoto školského zařízení a chrastavského školství vůbec.

...Více...

 

Fotografie z Chrastavy

Pan František Hamáček nám udělal velkou radost. Daroval nám (a dal souhlas se zveřejněním na našich webových stránkách) CD s fotografiemi týkajícími se nejrůznějších míst v Chrastavě, významných investičních akcí atp. Ještě jednou panu Františku Hamáčkovi děkujeme a čtenářům našich stránek přejeme příjemné prohlížení. Ing. Michael Canov
Více... 
 

28. říjen 2009 v Chrastavě

Den vzniku samostatného československého státu byl důstojně oslaven i v Chrastavě... Více...

 
Chrastava očima Egona Wienera
Přečtěte si Střípky z historie Chrastavy od Egona Wienera. Autor, narozen 1947 v Liberci, je sběratel, religionista a publicista, nyní v důchodu... Více...
  
Zřízení pamětní desky Bohumilu Honsovi

Bohumil HonsaZastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.12.2008 schválilo jednomyslně, na návrh pracovníka městského muzea, chrastavského kronikáře a člena Společnosti přátel historie města Chrastavy pana PhDr. Františka Vydry, zřízení pamětní desky legendě chrastavského školství panu Bohumilu Honsovi. Rozšířenou důvodovou zprávu přednesl PhDr. František Vydra ještě přímo na zasedání zastupitelstva.
  :: Bohumil Honsa   
  :: 
Odhalení pamětní desky - článek starosty města
  :: Fotogalerie z odhalení pamětní desky 
  :: Videoklip - odhalení pamětní desky 
  :: Videoklip - projev PhDr. Františka Vydry 
  :: 
Projev PhDr. Františka Vydry
  :: Druhé odhalení pamětní desky po rekonstrukci budovy

  
Odhalení pomníku obětem rakousko-pruské války z roku 1866 
pomník obětem rakousko-pruské války V pondělí  24. listopadu 2008 proběhlo odhalení pomníku obětem rakousko-pruské války...Více...

    :: Fotogalerie

   

 

Rudolfovi Fuksovi byla odhalena pamětní deska

Rudolf Fuksa vyznamenánDne 9. 8. 1952 byl v Praze na Pankráci popraven tehdejším režimem občan města Chrastava pan Rudolf Fuksa.

  ..více 

     

František Turpiš – místo posledního odpočinku 

Olšanské hřbitovy je místo, kde na čestném vojenském pohřebišti odpočívá i chrastavský legionář František Turpiš, jehož jméno dodnes nese jedna z nejvýznamnějších chrastavských ulic...více

 
140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chrastavě

V letošním roce si připomínáme už 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chrastavě. Při této příležitosti bychom se rádi ohlédli zpět do historie tohoto sdružení, a proto vás zveme k malé Procházce žhnoucí minulostí. ... Více...

  
Šest století chrastavských starostů
Starostové města ChrastavaPrvní starosta Chrastavy, jehož jméno je známé - Langehanz - nastoupil do úřadu v době, kdy v Čechách kázal Mistr Jan Hus. Oni ctihodní pánové pracovali v Chrastavě za nejrůznějších režimů i státních útvarů... Více v článku starosty města Starostové města Chrastava od roku 1411 do současnosti...

:: Starostové Chrastavy ve fotografiích - tablo
:: Starostové města Chrastava - fotogalerie
    :: Starosta Michael Canov - čestný občan Lwówek Ślaski
    :: Zastupitelé města Chrastavy za období 1990 až 2018

   
Schválena městská vlajka
Starosta města Ing. Canov přebírá dekret na městskou vlajku z rukou předsedy PS PČR Zaorálka 16. září 2005 se stalo pro naše město historickým datem. Tento den předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Chrastavě slavnostně udělil dekret na vlajku města. Dosud používaná vlajka nebyla totiž oficiální vlajkou našeho města... Více v článku starosty města Ing. Michaela Canova Městu Chrastava byl udělen dekret na vlajku města... 
Schválena městská vlajka
O historii městských symbolů i o slavnostním obřadu předávání dekretů ve sněmovně si přečtěte v článku městského kronikáře PhDr. Františka Vydry Více... 

 Druhý stoletý chrastavský občan (vloženo: 12. května 2020)

Dne 9. května roku 1920 se narodil v Pardubičkách v rodině Šedových chlapec, který dostal jméno Václav. Dnes žije v Chrastavě, je mu 100 let a je stále neobyčejně vitální...více

 

 
První stoletý chrastavský občan
Paní Marie Fijalková slaví 100 letV pátek dne 20. 4. 2007 oslavila neuvěřitelných sto let paní Marie Fijalková, historicky první občan Chrastavy, který se takové významné události dožil. Při té příležitosti proběhl slavnostní akt v obřadní síni městského úřadu, kde starosta města Ing. Michael Canov za přítomnosti místostarosty pana Miloslava Pilaře a dalších hostů přednesl krátký a milý projev... Více...
 
Narodila se trojčata
trojčata27. dubna 2006 se poprvé v poválečné historii našeho města narodila v Chrastavě trojčata. Jsou to tři kluci – z leva  Matěj, Jakub a Lukáš Cellerovi. Ve středu 7. června se v malé zasedací síni konala oslava. Pan starosta Ing. Michael Canov předal rodičům trojčat dva kočárky: jeden pro dvojčata a druhý pro jedno děcko.... Více...
 

Fotbalisté slavili devadesátiny (aktualizováno: 23. září 2013)

„Kdo nezná svoji minulost, nemůže rozumět přítomnosti“, říká jedna prastará moudrost. A nutno ocenit, že právě o předválečnou minulost se začali intenzivně zajímat chrastavští fotbalisté...více

 

Miss ČR 2002 Kateřina Průšová na radnici (vloženo: 16. dubna 2014)

Byla to před 12 lety téměř neuvěřitelná událost. 18letá chrastavská dívka Kateřina Průšová dobyla svojí krásou celou naši vlast a stala se v konkurenci 18 finalistek vítězkou soutěže Miss České republiky 2002...více
   

Významné návštěvy našeho města

.: české :.

 

Secesní most  28. září 2012 slavnostně otevřen (aktualizováno: 1. října 2012)

28.září. - za účasti prezidenta republiky a dalších osobností byl nový secesní most  otevřen. Chrastava však oslavila i další událost, kterou je destileté výročí podepsání partnerské smlouvy s bavorským městem Eichstätt   ..více 

Otevřený dopis členů Zastupitelstva města Chrastava prezidentovi republiky.

 

 
Prezident ČR navštívil Chrastavu
Prezident České republiky Václav Klaus navštívil Chrastavu ve středu 25. května v rámci svého pobytu v Libereckém kraji ve dnech 23. až 25. května 2005. Více...
Prezident České republiky navštívil ChrastavuPrezident České republiky navštívil ChrastavuPrezident České republiky navštívil Chrastavu
Václav Klaus se v kanceláři starosty města podepsal do pamětní knihy města Chrastavy...
Poděkování starosty města Ing. Michaela Canova občanům za skvělé přijetí pana prezidenta ... 
 Videoklip z návštěvy
Ohlasy na návštěvu prezidenta v Chrastavě - články v tisku... 
  
V souvislosti s návštěvou prezidenta jistě není nezajímavé připomenout si významné osobnosti, které v historii města navštívily Chrastavu. Více...
  

Druhý nejvýše postavený muž republiky navštívil Chrastavu (vloženo: 7. února 2019)

Poté, co se stal Jaroslav Kubera předsedou Senátu, věděl jsem, že chce navštěvovat regiony a setkávat se s lidmi. A byl jsem opravdu potěšen, když jsem byl osloven kolegou senátorem a starostou Albrechtic Jaroslavem Zemanem a ředitelem sekretariátu předsedy Senátu Petrem Kostkou, zda bych souhlasil s tím, že by se součástí jeho vůbec první návštěvy regionů stal můj senátní obvod Liberec a město, kde jsem starostou, tj. Chrastava. Samozřejmě jsem souhlasil...více

 

 

Jarmila Kratochvílová otevřela multifunkční hřiště

Nejlepší československá atletka všech dob Jarmila Kratochvílová navštívila ve středu 4. září 2013 Chrastavu, kde slavnostně otevřela zbrusu nové multifunkční hřiště s atletickým oválem a sektory pro vrh koulí, skok vysoký a daleký. Větší pocty se nám již dostat nemohlo, neboť paní Jarmila je skutečně nejlepší Československou atletkou všech dob. Jen pro připomenutí: V roce 1983 vytvořila dva světové rekordy. ... více

 

Premiér Jiří Rusnok navštívil Chrastavu 

V pátek 8. listopadu 2013 Chrastavu navštívil premiér České republiky Jiří Rusnok v doprovodu hejtmana Libereckého kraje Martina Půty...více

 
Návštěva předsedy Senátu
MUDr. Přemysl SobotkaDruhý nejvyšší ústavní představitel České republiky MUDr. Přemysl Sobotka dne 24. 4. 2006 oficiálně navštívil Chrastavu. Jde o vůbec první návštěvu předsedy horní komory Parlamentu České republiky v Chrastavě, a to přesto, že nejde zdaleka o první návštěvu MUDr. Přemysla Sobotky v Chrastavě. Při těch dřívějších však nebyl pan Sobotka ve své nynější funkci.
:: Program návštěvy
:: Rozhovor s předsedou Senátu pro Chrastavské listy
:: Fotogalerie z návštěvy
  
Ministr vnitra navštívil muzeum hasičské techniky

Kanalizace v Nádražní ul., Luční ul. a Cihlářské ul.Ministr vnitra České republiky Ivan Langer navštívil v pondělí 5. května 2008 v doprovodu hejtmana libereckého kraje Petra Skokana chrastavské muzeum hasičské techniky. Ministra muzeem provedl velitel chrastavských hasičů Miroslav Pivoňka spolu s představitelem okresního sdružení hasičů Karlem Boháčem... Více v článku starosty města Ministr vnitra navštívil muzeum hasičské techniky...

:: Tisková zpráva Krajského úřadu k návštěvě... (pdf)

 

Den s hejtmanem Martinem Půtou  

Známe se s Martinem Půtou 12 let a potkáváme se a spolupracujeme často. Ale ještě jsme spolu netrávili celý den...více

Hejtman Libereckého kraje navštívil Chrastavu 
Hejtman Libereckého kraje navštívil ChrastavuVe čtvrtek dne 30. 7. 2009 se na pozvání starosty města uskutečnila návštěva hejtmana Libereckého kraje pana Bc. Stanislava Eichlera. Po prohlídce samotné radnice a krátké diskusi s pracovníky jednotlivých odborů, následovala prohlídka rozestavěných termálních lázní. Pracovníci investora společnost Dům pohody a. s. v čele s jejím vlastníkem panem Ing. Janem Imlaufem provedli pana hejtmana celým areálem....
::
Více
   
Oficiální návštěva hejtmana Libereckého kraje
V úterý dne 11. prosince 2007 navštívil Chrastavu hejtman Libereckého kraje pan Petr SkokanV úterý dne 11. prosince 2007 navštívil Chrastavu hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan. Nejednalo se zdaleka o první návštěvu pana hejtmana v Chrastavě (byl zde poprvé na večeru se starostou ohledně regiotramu v roce 2004, v roce 2005 s panem prezidentem a jednou přijel zcela neohlášeně ve věci řešení problematiky přeložky II/592), nicméně poprvé se jednalo o oficiální návštěvu v rámci Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko.. Více...
 

Nový senátor Jiří Vosecký v Chrastavě (vloženo: 22. října 2014)

Jako první obec vůbec, a to pouhé dva dny po svém zvolení, navštívil nový senátor pan Jiří Vosecký Chrastavu...více

 
Chrastavský senátor na oficiální návštěvě vůbec poprvé v Chrastavě
Návštěva senátoraJe to neuvěřitelné, ale až nyní po 13 letech navštívil poprvé chrastavský senátor oficiálně Chrastavu...

  :: Více...
  :: Fotogalerie z návštěvy

  
Oficiální návštěva vedení statutárního města Liberce
Oficiální návštěva vedení statutárního města LiberceV pondělí 31. 10. 2005 se uskutečnila pravděpodobně vůbec první oficiální návštěva vedení statutárního města Liberce v Chrastavě. Samozřejmě, že již v minulosti byl primátor Liberce mnohokrátkrát na návštěvě u starosty či např. pan náměstek Veselka pravidelně hraje v Chrastavě utkání ve stolním tenise. Nicméně nikdy se dosud neuskutečnila návštěva na oficiální úrovni s příslušným programem, až nyní. Delegaci statutárního města Liberce vedl primátor Ing. Jiří Kittner... Více...
  

Primátor Jablonce navštívil Chrastavu (vloženo: 12. března 2015)

Poprvé v historii navštívil Chrastavu primátor statutárního města Jablonec nad Nisou. Pravda, v minulosti navštívili Chrastavu starostové Jablonce nad Nisou. Téměř na den před třemi lety 12. března 2012 se však stal Jablonec nad Nisou statutárním městem.. ..více

Chrastavu navštívil bývalý premiér Jiří Paroubek

Ve středu 17. dubna 2013 navštívil Chrastavu premiér České republiky z let 2005 až 2006 Jiří Paroubek...více

 

Chrastava uvítala nového krajského velitele PČR 

Návštěvníci 110. večera se starostou uvítali ve středu dne 13. listopadu 2013 nového krajského ředitele PČR a emeritního policejního prezidenta Vladislava Husáka....více

 

Vedení Chrastavy se oficiálně setkalo s vedením Liberce

Ve středu 20. července 2011 navštívilo vedení města Chrastavy na pozvání primátorky Statutárního města Liberce paní Martiny Rosenbergerové libereckou radnici. Mě a paní místostarostku Zitu Václavíkovou přijalo vedení města Liberce v čele s paní primátorkou a dále jejími náměstky pány Jiřím Šolcem, Jiřím Rutkovským a Kamilem Janem Svobodou. Jednání se zúčastnil též někdejší chrastavský a nyní liberecký tajemník pan Jindřich Fadrhonc....více

   
Chrastavské listy 5/2002 Návštěva vícepremiéra (pozdějšího premiéra) Vladimíra Špidly (str 1 a 2), návštěva Chrastavy tehdejších ministrů Pavla Rychetského (pozdější předseda Ústavního soudu), Stanislava Grosse (pozdější premiér) a Karla Březiny (str.16 a 17)

Chrastavské listy 3/1992 (str.8 a 9) Žena ministra Klause u nás (manželka tehdejšího ministra financí a pozdějšího premiéra a prezidenta, pozdější velvyslankyně na Slovensku Livia Klausová)  

   

Významné návštěvy našeho města

.: zahraniční :.

 

Velvyslanec Vietnamu navštívil Chrastavu  (vloženo: 23. června 2015)

Velvyslanec Vietnamu TRƯƠNG MẠNH SƠN s chotí, s dalšími pracovníky velvyslanectví, zástupci vietnamských médií a dalšími členy delegace, ve které nechyběli ani představitelé svazu Vietnamců v Libereckém kraji ani představitel vietnamské banky v České republice, navštívil dne 22. června 2015 Chrastavu. Cílem jeho návštěvy bylo především osobně navštívit místa, kde pobývaly v letech 1956 až 1959 vietnamské děti. ....více

Delegace předních amerických a kanadských odborníků na protipovodňovou ochranu navštívila také Chrastavu (vloženo 30. května 2011)

Do České republiky zavítala na konci května delegace předních amerických a kanadských odborníků na protipovodňovou tématiku. ..Více...

     
Chrastavu poprvé navštívili kosmonauti 

Chrastavu poprvé navštívili kosmonauti Poprvé v historii našeho města navštívili Chrastavu kosmonauti. Stalo se tak dne 7. 10. 2009....
:: Více

 
Obchodní rada Ruské federace navštívil Chrastavu
Památník vojákům Rudé armádyRuská federace se zajímá o to, jak jsou udržovány památníky obětem 2. světové války z řad vojáků Rudé armády na území České republiky. Z tohoto důvodu navštívil ve čtvrtek dne 24. dubna 2008 Chrastavu obchodní rada Ruské federace v  České republice PhDr. Grigorij Sarišvili.

Navštívil chrastavský hřbitov, kde jsou pochováni tři vojáci z řad Rudé armády, kteří zde položili život v květnu roku 1945 a na počest těchto rudoarmějců (jejichž jména neznáme) je zde umístěn i pomník... Více...

  
Willi Sitte navštívil rodnou Chrastavu
V úterý 17. září 2002, po více než šedesáti letech navštívil Chrastavu významný rodák, prof. Willi Sitte. Přijel v doprovodu své manželky, a protože šlo o oficiální pozvání města, byl pro vyjímečnou návštěvu připraven celodenní program. V úvodní části byl v Halle žijící malíř přijat panem starostou a za přítomnosti novinářů proběhla menší tisková konference... Více v článku Willi Sitte navštívil rodnou Chrastavu
 
:: Související článek: Slavnostní odhalení pamětní desky – Willi Sitte...     reportáž rádia Sever..
 Willi Sitte zemřel...více
 
Slovinský velvyslanec v Chrastavě
Poprvé v historii navštívil Chrastavu velvyslanec cizí země: v pátek 30. května od 15 hodin se v Městském muzeu za účasti velvyslance Slovinské republiky Draga Mirošiče konala vernisáž výstavy Slovinsko - malá země na Jadranu
Slovinský velvyslanec na vernisáži výstavy v Městském muzeuSlovinský velvyslanec na vernisáži výstavy v Městském muzeuSlovinský velvyslanec na vernisáži výstavy v Městském muzeu
 
Francouzské vězeňkyně se vrátily po 50 letech do Chrastavy
zahraniční návštěvaFrancouzské dívky se vrátili do Chrastavy přesně po padesáti letech 10.5.1995. Přitom jejich vzpomínky na Chrastavu nemohly být dobré, neboť byly jako židovky deportovány v letech 1944-45 do tábora nucených prací. 

Více...

Koncentrační tábory v Chrastavě

  
1957: Ho Či MIN navštívil Chrastavu
1957: Ho Či MIN navštívil Chrastavu V červenci roku 1957 strávil v Chrastavě celý den vietnamský prezident Ho Či MIN. Chrastavu si nevybral náhodou. Byl v té době na státní návštěvě v Praze a do našeho města tehdy přijel proto, že zde po několik let žilo více než sto vietnamských dětí. Spolu s ním přijel i tehdejší ministr školství ČSR dr. František Kahuda. Strýček Ho – jak mu děti říkaly – byl celý ten den mezi dětmi v dnešním VÚDM (dětském domově). Mimochodem, tehdy byli Vietnamci v naší zemi velkou vzácností... Více...
  
 

.: Z historie našeho města :.

  
2010: povodně
Povodňová stránka města

 

Odhalení pomníku "Povodeň 2010"

  
2005: dokončena rekonstrukce radnice
Zrekonstruovaná budova radnice na náměstíDokončení posledních příprav pro opětovné přemístění městského úřadu do zrekonstruované budovy radnice i vlastní přestěhování již proběhlo a od 24. srpna 2005 funguje městský úřad opět v budově radnice na náměstí 1. máje
Stěhování městské policie do nového sídla (boční vchod z Loudátovy ulice) proběhlo již na přelomu června a července a městská policie zahájila činnosti v zrekonstruované radnici od 4. července 2005. Více...
V souvislosti se stěhováním se změnila telefonní čísla městského úřadu... V prostorách nově zrekonstruované radnice je automatická telefonní ústředna s provolbou. Je tedy možné volat přímo jednotlivé odbory MěÚ: nová čísla telefonní ústředny - provolba.
  
2002: povodně 
Povodně v srpnu 2002 zasáhly Chrastavu a její okolí naštěstí jen částečně. Zde najdete informace o akcích na podporu oblastí, postižených záplavami, můžete se podívat, jak se vyvíjela situace v našem městě v krizových dnech, a najdete zde i odkaz na informace o záplavách na území ČR
  Jeřice 14.8.2002 v 8,00 v ChrastavěJeřice 14.8.2002 v 8,00 v Chrastavě
  Na fotografiích je zachycen stav řeky Jeřice 14.8.2002  v 8 hodin ráno
   
17. listopad 1989: jak to bylo v Chrastavě?
17. listopad: jak to bylo v Chrastavě?Dvakrát se 17. listopad zapsal do moderních dějin naší země. V roce 1939 studenti vystoupili při pohřbu Jana Opletala proti zvůli nacistických okupantů. O padesát let později se brutální zásah komunistické policie proti pokojné studentské demonstraci stal roznětkou k probuzení občanské společnosti. A co se tehdy dělo v Chrastavě? Více...

Na fotografii je kytice položená jménem chrastavských obyvatel na počest studentů z roku 1939 a 1989 dne 17. 11. 2005 k pamětní desce liberecké radnice

 

Lípa na autobusovém nádraží je Stromem republiky (vloženo: 10. července 2014)

V předvečer 50. výročí vzniku Československa dne 27. října 1968 chrastavští skauti slavnostně zasadili pod vedením ředitele školy Jaroslava Bradáče v parčíku na autobusovém nádraží lípu jako Strom republiky...více

Čestným občanem Chrastavy se v roce 1946 stal Václav Kopecký (vloženo: 16. března 2015)

Vědět či nevědět, dát ve známost či nedat….tak přesně taková otázka mě napadla, když jsem čirou náhodou objevil ve starých sokolských materiálech (na vloženém papíru do Sokolské kroniky, kterou zanechal bratr Josef Mácha, který po revoluci 1989 v Chrastavě Sokol obnovil a vedl ho až do své smrti v loňském roce) informaci o tom, že se v neděli 8. září 1946 stal během slavnostní schůze Místního národního výboru (předseda Václav Děkan, místopředseda Jaroslav Šeda) čestným občanem Chrastavy tehdejší ministr informací Václav Kopecký...více

1945: osvobození Chrastavy
Členové poválečného Revolučního národního výboru v ChrastavěUplynulo šedesát let... Pamětníci vyprávějí, že již dlouho před 8. květnem bylo zdálky slyšet kanonádu, která se zvolna blížila. Už v lednu roku 1945 byli místní němečtí obyvatelé svědky toho, jak z východu jedou na západ stovky koňských povozů s nejnutnějším nábytkem a šatstvem. Je nutno přiznat, že se o tuto kolonu utečenců z Východního Pruska, kteří prchali před blížící se frontou, dobře starali. Bylo připraveno teplé jídlo, když dorazili do našeho města. zvláštní péče byla věnována ženám s dětmi... Celý článek....
  
6.10.1938: černý den v historii Chrastavy

Černý den v historii Chrastavy ve filmovém dokumentuDne 29. září 1938 byla v Mnichově podepsána zástupci čtyř zemí tzv. Mnichovská dohoda, kterou bylo rozhodnuto, že Československá republika musí nejpozději do 10. října odstoupit svá pohraniční území a Sudety, ve kterých leží Chrastava připadnou Německu. Již několik dnů po připojení Sudet k Říši - 6. října 1938 - přijíždí do Chrastavy hlavní strůjce německé rozpínavosti, člověk, který se sám nechává nazývat vůdcem německého národa - Adolf Hitler. Tato skutečnost je nejspíš známá všem, kteří se trochu zajímají o historii našeho města, dokonce i v Městském muzeu jsou vystaveny fotografie dokumentující Hitlerovu návštěvu. Ovšem až nyní - rovných 70 let po této události - se nám však podařilo získat díky možnostem internetu odkaz na filmový dokument, který tuto návštěvu zčásti dokumentuje...
:: Více informací o historické události i o filmovém dokumentu

  :: Fotodokumentace v pdf

  

 Černým písmem - válečný zločinec Josef Mengele v Chrastavě 

Do dějin Chrastavy se černým písmem zapisuje i působení válečného zločince Josefa Mengeleho v Chrastavě.......více
    

Zřízení četnické stanice v Chrastavě 

27.11.1850 Zřízení četnické stanice v Chrastavě

Více v článku Konec loupežnického hejtmana, kterým strašili děti. Četnictvo v Čechách

 
16. 2. 1783: patent Josefa II
Patent Josef IISpolu se členy Společnosti přátel historie města Chrastavy PhDr. Františkem Vydrou a Mgr. Petrem Medřickým jsem   měl  možnost si zblízka prohlédnout a též vyfotit patent Josefa II potvrzující práva města Chrastava.... 

 :: Celý článek....

 

Kronika města Chrastava (vloženo: 21. března 2014)

Na webové stránky byla umístěna kronika města, která je naskenována a ve formátu pdf si ji nyní můžete přečíst...více

 

Kronika Andělské Hory (vloženo: 31. března 2015)

Na webové stránky byla umístěna kronika Andělské Hory z roku 1924, která je naskenována a ve formátu pdf si ji nyní můžete přečíst...více

 

Školní kronika z let 1919 - 1931 (vloženo: 17. července 2015)

KronikaNa webové stránky byla umístěna školní kronika z let 1919 - 1931, která je naskenována a ve formátu pdf si ji nyní můžete přečíst...více

 

Školní kronika z let 1945 - 1987 (vloženo: 4. srpna 2015)

KronikaNa webové stránky byla umístěna školní kronika z let 1945 - 1987, která je naskenována a ve formátu pdf si ji nyní můžete přečíst...více

 

Školní kronika z let 1987 -2000 (vloženo: 11. září 2015)

KronikaNa webové stránky byla umístěna školní kronika ZŠ v Chrastavě, náměstí 1. máje z let 1987 - 2000, která je naskenována a ve formátu pdf si ji nyní můžete přečíst...více

 

Školní kronika z let 1958 - 1991 (vloženo: 2. října 2015)

KronikaNa webové stránky byla umístěna školní kronika  Jedenáctileté střední školy, Základní devítileté školy a Střední všeobecně vzdělávací školy v Chrastavě, Školní ulice z let 1958 - 1991....více

 

Pamětní kniha tělocvičné jednoty SOKOL v Chrastavě (vloženo: 30. dubna 2015)

Pamětní kniha se začala psát v roce 1947 a zápisy pokračují až do roku 2014. Obsahuje zápisky z činnosti Sokola, fotografie a my vám přejeme příjemné čtení a vzpomínání. 
...více

 

Zápisy ze schůzí výboru ČSSD z let 1945-1948 (vloženo: 31. května 2015)

Předkládáme Vám zápisy Československé strany sociálně demokratické z roku 1945 – 1948 působící v Chrastavě. První zápis v knize je datován dne 12. 7. 1945 a poslední 14. 4. 1948. 
...více