Zastupitelé města Chrastavy za období 1990 (od prvních svobodných voleb) až 2018 (za předpokladu dokončení mandátu 2014-2018)

   

1990-1994

1994-1998

1998-2002

2002-2006

2006-2010

2010-2014 2014-2018

01.

Balcar Miroslav Ing.    

1998-2002

   

2010-2014

2014-2018

02.

Bárta Stanislav  

radní

1998-2002

       

03.

Bečvář Miloš Ing.

radní

           

04.

Bém Ludvík Ing.  

1994-1998

 

odmítl v 02

     

05.

Bouda Joachim

1992-1994

           

06.

Bouda František    

1998-2002

2002-2006

2006-2010

   

07.

Canov Michael Ing.  

místostarosta

místostarosta

starosta

starosta

starosta

starosta

08.

Čálek Zdeněk

1992-1994

           

09.

Děkan Petr    

1998-2000

       

10.

Dubnová Dagmar    

1998-2001

       

11.

Dvořák Šimon ThMgr.          

radní

radní

12.

Dvořáková Eva      

odmítla v 02

     

13.

Erbert Václav    

1998-2002

       

14.

Furyk Miloslav

1990-1994

1994-1998

         

15.

Háp Zdeněk Ing., Csc.

0-4 (radní 92-94)

           

16.

Hartl Petr MUDr.          

2010-2014

 

17.

Henzlová Ingeborg Mgr.      

2002-2006

2006-2010

2010-2014

 

18.

Hodaň Dalibor

1991-1994

1994-1998

radní

       

19.

Horáček Ivan

1990-1992

           

20.

Hudec Pavel    

2001-2002

       

21.

Jerje Tomáš Mgr.            

radní

22.

Jindrák Miroslav      

2002-2006

     

23.

Kollmannová Vladislava Mgr.  

1994-1998

1998-2002

       

24.

Kopecká Petra            

2014-2018

25.

Kos Václav

0-4 (radní 93-94)

radní 94-98
         

26.

Košina Michal    

2000-2002

radní

6-8 (radní 6-7)
   

27.

Kout Ondřej          

2010-2014

 

28.

Kredbová Helena

1990-1991

           

29.

Krčková Romana        

2006-2010

   

30.

Křapka Miloslav JUDr.

1990-1994

1994-1998

         

31.

Kubrová Jiřina Ing.  

94-98 (radní 98)

         

32.

Kučera Ludvík

1991-1994

           

33.

Kurz Karel Ing.
radní 90-92
 

odmítl v 00

       

34.

Malík Josef  

1994-1998

         

35.

Matějka Miloš  

1995-1998

         

36.

Medřický Petr Mgr.

místostarosta

starosta

starosta

       

37.

Medřický Lambert Ing.            

2014-2018

38.

Menšíková Miluše Mgr.      

2002-2006

     

39.

Mlynář Jiří Ing.  

radní

radní

 

radní

   

40.

Němec Oldřich Mgr.  

odmítl v 94

odmítl v 98

2002-2006

2006-2010

2010-2014

2014-2018

41.

Némethová Petra Ing.      

2002-2006

radní 07-10

   

42.

Novotná Zdeňka  

1994-1998

radní

       

43.

Pecina Josef

1990-1994

           

44.

Pelc Bohuslav

1990-1994

           

45.

Pěch Pavel    

1999-2002

radní

radní

2010-2014

 

46.

Peřinová Martina      

2002-2006

     

47.

Pilař Miloslav

1990-1994

1994-1998

1998-2002

místostarosta

místostarosta

2010-2014

 

48.

Pillman Lubomír

1990-1994

           

49.

Pivoňka Miroslav

1990-1994

       

2010-2014

 

50.

Polák Jaroslav

1990-1994

           

51.

Povýšilová Veronika Mgr.            

2014-2018

52.

Průša Josef

1990-1994

           

53.

Rachlický Petr Ing.        

2006-2010

   

54.

Ramírezová Jitka        

2008-2010

   

55.

Röbisch David            

2014-2018

56.

Rozmajzl Petr st.        

2006-2010

2010-2014

2014-2018

57.

Rozmajzl Petr Ing. ml.            

2014-2018

58.

Rožcová Kateřina Mgr.          

2010-2014

2014-2018

59.

Řehák Karel Mgr.          

2010-2014

radní

60.

Severa Václav Mgr.        

2006-2010

   

61.

Sochorová Markéta          

2010-2014

 

62.

Stahoň Miroslav          

2010-2014

2014-2018

63.

Suchomel Martin        

2006-2010

   

64.

Svobodová Radmila Ing.      

2002-2006

     

65.

Šafaříková Zuzana    

1998-2000

       

66.

Šimková Marie
radní 90-93
           

67.

Šírová Miloslava    

1998-2002

2002-2006

2006-2010

 

2014-2018

68.

Škarýd Oldřich  

1994-1995

         

69.

Šorm Arnošt

1990-1994

           

70.

Šormová Hana    

2000-2002

2002-2006

     

71.

Štekl Pavel Ing.    

1998-2002

radní

2006-2010

 

2014-2018

72.

Štěchová Alena

1990-1994

           

73.

Trefáš Petr  

1994-1998

1998-2002

       

74.

Trpišovský Aleš Bc. Mgr.      

2002-2006

2006-2010

2010-2014

2014-2018

75.

Václavíková Zita

1990-1994

1994-1998

1998-2000

   

místostarostka

místostarostka

76.

Valdman Václav Ing.

odmítl v 92

           

77.

Vavera Petr    

1998-1999

       

78.

Vegner Miloš      

2002-2006

     

79.

Vydra Ivan          

radní

2014-2018

80.

Vyhnánek Josef Ing.

starosta

           

81.

Wolf Stanislav

odmítl v 92

   

2002-2006

2006-2010

   

82.

Zíková Lenka  

1994-1998

2001-2002

       

83.

Zitko Jan
radní 90-91
           

84.

Zitko Josef

0-4 (radní 91-94)

1994-1998

 

2002-2006

     

85.

Zoul Josef        

2006-2010

   

86.

Žemlička Karel Ing.          

radní

 

87.

Žižka Antonín Ing.

radní

 

2000-2001

       
  Počet zastupitelů (radních) 23 (7) 19 (5) 19 (5) 19 (5) 19 (5) 19 (5) 19 (5)

Legenda k tabulce:
Černé pole – mandát byl po celé volební období.
Hnědé pole – výkon funkce radního.
Šedé pole - mandát nebyl po celé volební období.
V případě, že zastupitel na mandát (ať již vzniklý ze zákona volbami či ze zákona odstoupením jiného člena zastupitelstva) vzápětí rezignoval, je uvedeno slůvko odmítl.
Údaje za volební období 2014-2018 se mohou změnit (psáno po ustavujícím zastupitestvu 2014-2018, které se konalo 03.11.2014).