Ústavní zákon, nic jiného …

video TV Chrastava

Nic jiného než mezinárodní smlouva schválená ústavním zákonem nemůže rozhodnout o tom, že Česká republika změní hranice odevzdáním 368 ha ve prospěch Polska. Tak pravilo Ministerstvo vnitra na jednání v Chrastavě ve čtvrtek dne 17. prosince 2015.

Implicitně tak bylo dáno zapravdu naší dosavadní právní argumentaci, že dosud rozhodující je ústavní zákon z roku 1958, kterým byla schválena mezinárodní smlouva, v které bylo stanoveno, že se jedná o konečné vytyčení hranic. Další mezinárodní smlouvy z roku 1992 a roku 1996 ústavní zákon z roku 1958 jen potvrzovaly.

Konečně bylo opuštěno stanovisko, že rozhodující je ujednání mezi ministry zahraničí, kdy v roce 1992 nabídnul nótou Jiří Dienstbier svému polskému protějšku 368 ha našeho území a Krzysztof Jan Skubiszewski nabídku ve své nótě přijal. Takováto teorie by byla nesmírně nebezpečná pro budoucnost obou států. Stačilo by pak, aby ministrům zahraničí „přeskočilo“ (či byli např. tajnými agenty) a náš pak daroval např. půl republiky Rusku či polský vrátil Německu západní Polsko získané po válce.

A protože si neumím ani v nejdivočejších snech představit Parlament České republiky, který by připravil ústavním zákonem naší zemi o část našeho svrchovaného území, považuji tímto celou záležitost za vyřízenou.

Pravda, Ministerstvo vnitra bude dál kompletovat svůj seznam 368 ha pozemků a já věřím, že po jednoznačném a odůvodněném stanovisku Zastupitelstva města Chrastava bude 52 ha lesa v Horním Vítkově z takovéhoto seznamu vyřazeno. Ať už ale finální seznam pozemků Ministerstva vnitra bude jakýkoli, narazí nakonec na zeď ústavního zákona. A jak vyplývá z výše uvedeného, neexistuje jediný důvod, proč by náš Parlament měl měnit ústavní zákon, kterým jsou hranice mezi naší vlastí a Polskem vytyčeny konečně.

Na druhou stranu bude vhodné, když Česko nabídne Polsku 368 ha, které vlastní na území Polska do jeho vlastnictví tak, jak se domluvili ministři David a Rapacki v roce 1958 či nabídne finance v hodnotě takovýchto pozemků. Ať již Polsko takovouto nabídku přijme či nikoliv, nic to nebude měnit na faktu, že naše země žádné jiné zemi žádné území nedluží.


V Chrastavě dne 18.12.2015                                Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava

Související:
16.12.2015 Naléhavá žádost o pomoc nejvyšším ústavním činitelům (04.01.2016 reakce pana prezidenta, 11.01.2016 reakce Senátu)
14.12.2015 Zastupitelstvo je kategoricky proti odevzdání části Chrastavy Polsku
03.12.2015 Stane se z části Chrastavy Polsko?
24.11.2015 Dopis MV: Územní dluh České republiky vůči Polské republice z roku 1958

Právní názor:
15.12.2015 JUDr. Zdeněk Koudelka Polsku území nedlužíme
 

Delší rozhovor v Českém rozhlase Plus před zasedáním zastupitelstva:
14.12.2015 ČR Plus Rozhovor moderátorky s mluvčí MV a poté se starostou Chrastavy (09:08 až 18:20)


Média:
18.12.2015 Liberecký deník Hektary pro Polsko divná hra o ničem, tvrdí Canov
18.12.2015 Novinky: Obce na Liberecku nechtějí dát Polsku pozemky
17.12.2015 iDNES Ústavní zákon o vracení půdy Polsku nikdy neprojde, věří starostové
17.12.2015 Česká televize: Obce v Libereckém kraji odmítají dát část území Polsku
17.12 Tv Nova České území darujeme Polsku! Vláda chce odevzdat 121 hektarů
17.12.2015 Tv Prima Zprávy  (od 15:03)
14.12.2015 iDNES Zastupitelstvo Chrastavy na Liberecku odmítlo vydání lesa Polsku
13.12.2015 Liberecká drbna Chrastava se chystá odmítnout odevzdání pozemků Polsku
09.12.2015 Tv Nova  Poláci chtějí kus českého území! Chrastava jde do boje!
04.12.2015 Český rozhlas:Chrastava se dostala na seznam obcí, které by měly odevzdat část svého území Polsku

Polská média:
15.12.2015 Czeska gmina nie chce oddać Polsce ziemi
10.12.2015 Czesi od 57 lat zalegają z oddaniem ziemi Polsce
09.12.2015 Czesi nie chcą nam oddać ziemi

Další zahraniční média:
19.12.2015 Italsky Polonia e Repubblica Ceca, ancora aperta disputa territoriale
16.12.2015 Anglicky Border dispute dates back 60 years to when lines were straightened 
16.12.2015 Německy Kein Wald für Polen
15.12.2015 Německy Chrastava will nicht kleiner werden: Grenzstreit mit Polen ...
14.12.2015 Francouzky La commune de Chrastava refuse de céder un terrain à la Pologne
10.12.2015 Anglicky Czech town fights plans to hand land to Poland