Rozvoj města Chrastavy
 
Garant za MěÚ Chrastava
:: Odbor rozvoje dotací a správy majetku
Program rozvoje města Chrastavy (PRMCH) 2015 - 2020  
:: Výsledky dotazníkového šetření 2015 ... zde
:: DOTAZNÍK - průzkum veřejného mínění  - můžete vyplnit zde
:: Program rozvoje města Chrastava 2015 – 2020 - chceme znát Váš názor...zde    
:: Program rozvoje města Chrastava 2015 – 2020 - aktualizovaný...zde    

:: Program rozvoje města Chrastava 2015 – 2020 - aktualizovaný - příloha č.1 - karty rozvojových aktivit...zde    
Program rozvoje města Chrastavy (PRMCH) 2009 - 2013
:: PRMCH 2009-2013 - kompletní verze prosinec 2008 (pdf, 1,2 MB) 
schválen usnesením Zastupitelstva města Chrastavy č. 2009/01/XVI dne 2.2.2009. 
:: Příloha č. 1  - karty rozvojových aktivit (pdf, 500 kB)
  
:: PRMCH 2009-2013 - Analytická část (dokument pdf, 800kB) (červen 2008)
:: PRMCH 2009-2013 - Návrhová část (dokument pdf, 800kB)  (říjen 2008)
Příprava nového Programu rozvoje města Chrastavy (PRMCH)
:: DOTAZNÍK - průzkum veřejného mínění (formát doc), (formát pdf)
:: Výsledky dotazníkového šetření
:: úvodní článek starosty
:: harmonogram
:: zpracovatel
:: pracovní skupina pro přípravu Programu rozvoje města
::  Záznamy z jednání pracovní skupiny 
záznam z 1. jednání (dokument pdf)
záznam z 2. jednání (dokument pdf)
záznam z 3. jednání (dokument pdf)
záznam z 4. jednání (dokument pdf)
::  dokumenty:
Posouzení rozvojových dokumentů města Chrastavy (dokument pdf)
Upřesnění metodiky zpracování a projednání programu rozvoje města Chrastavy (html)
Rozpočtový výhled investičního plánu města Chrastavy (html)
:: Svoje připomínky a náměty k tématu můžete psát do chrastavského fóra v sekci Rozvoj města

Další rozvojové dokumenty

Posouzení rozvojových dokumentů města Chrastavy
Závěrečná zpráva (pdf, 300kB)

Aktualizace studie rozšíření parkovacích míst - sídliště Střelecký vrch
6. 3. 2008

Studie rozšíření parkovacích míst – sídliště Střelecký vrch
září 2007

::  Koncepce pěší dopravy
Příloha č. 3 Náměty řešení - vizualizace - Chrastava- podél silnic bezpečně a bez bariér - pěší doprava - grafické přílohy (dokument pdf)
Příloha č. 2- Platný územní plán - Chrastava - podél silnic bezpečně a bez barieér - pěší doprava- graf. přílohy - (dokument pdf)
Příloha č. 1 Koncepce návrhu řešení - mapa - Chrastava- podél silnic bezpečně a bez bariér - pěší doprava - grafické přílohy- jpg
3.1.Chrastava - podél silnic bezpečně a bez bariér - pěší doprava - inforamce o záměru 2 - (dokument pdf)

 Zájemci mají možnost žádat město o dotaci na fasády (vloženo: 17. července 2019)

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání dne 24. 6. 2019 schválilo podmínky finanční podpory vlastníkům nemovitostí v Chrastavě prostřednictvím Fondu pro zlepšení vzhledu veřejného prostoru (dále jen Fond Fasáda)...více  

 

 

Chrastava - (staro)nová tvář   

 

Studentka Technické univerzity v Liberci obhájila diplomovou práci zabývající se urbanistickým návrhem rozvoje města  ..více

    
 

Tato stránka je součásti webových stránek města Chrastavy: 
www.chrastava.cz

(c) Městský úřad Chrastava