Zásah do černého aneb sociální odbory nebudou rušeny 

Zásah do černého aneb sociální odbory nebudou rušeny 

24. září 2007 schválila vláda České republiky věcný záměr zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a uložila ministrovi práce a sociálních věcí vypracovat návrh zákona, který měl platit již od 1. ledna roku 2009.

Vznik Národního úřadu by znamenal ve svém důsledku zrušení sociálních odborů na městech tzn. i v Chrastavě. Proti tomuto záměru vydalo dne 10. 12 .2007 ostrý protest zastupitelstvo města Chrastavy a následně ho rozeslalo nejen premiérovi, ministru Nečasovi a všem poslaneckým frakcím, ale též jiným městům, Svazu měst a obcí a libereckému hejtmanovi. Následně rozpoutaná diskuse okolo dosud víceméně podceňovaného záměru zákona, souhlasná stanoviska z jiných měst a jednoznačná podpora našeho hejtmana pana Petra Skokana (a hejtmanů z dalších krajů) spolu s medializací našeho postoje (v prosinci 2007 Tv Genus a v lednu 2008 Česká televize) přineslo své ovoce.

Dne 24. ledna 2008 se dle sdělení ministra Ing. Petra Nečase ČTK práce na tomto zákoně zastavily a to přesto, že již byly ve fázi paragrafovaného znění. Jinými slovy je jisté, že minimálně do konce funkčního období stávající vlády je hrozba rušení sociálních odborů zažehnána.

Ing. Michael Canov
starosta města

V poslední době se jedná již o druhý úspěšný pokus Chrastavy podílet se na dění na celostátní úrovni. První se týkal v roce 2006 zavedení internetu na policejní služebny, více v článku starosty města Internet (snad) konečně dorazí i na policejní služebny...


Zastavení legislativních prací – ČTK ze dne 24.1.2008

Média:
12.12.2007 Tv Genus – od 01:51 
19.12.2007- Liberecký deník

19.1.2008 Česká televize – události v regionech – od 04:11
22.1.2008 Česká televize – Co týden vzal (Zuzana Bubílková) – od 22:10
4.2.2008 - Tv Genus od 2:01
4.2.2008 - Liberecký deník

Související článek:
Protest proti plánované likvidaci sociálních úřadů