OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM MĚSTA CHRASTAVY  

Vážení zastupitelé,

byl jsem jedním z cca 40 občanů, kteří se dne 20. 11. 2008 zúčastnili Vašeho zasedání, neboť jsem byl zvědav, jak dopadne Vaše opakované hlasování týkající se pamětní desky komunisty popravenému Chrastavákovi Rudolfu Fuksovi. Jelikož tento bod byl zařazen na začátek vašeho programu jednání, věřil jsem, že projednání tohoto bodu budu moci být přítomen po celou dobu včetně hlasování, neboť jsem věděl, že toto Vaše jednání musím z vážných důvodů nejdéle v 17:45 opustit. Avšak díky obstrukcím některých z Vás (např. p. Rachlický) došlo k dohadovacímu řízení, při kterém byl tento bod zařazen až na úplný konec Vašeho zasedání, a z toho důvodu jsem Vaše zasedání byl nucen opustit. Ale už tam jste mi každý z Vás předvedl, jak asi budete hlasovat, až k tomuto hlasování dojde. A mohu Vás ujistit, že jsem se ani moc nemýlil. Pro oživení paměti uvádím výsledek hlasování: PRO DESKU: Canov, Mlynář, Severa, Suchomel, Štekl, Trpišovský. PROTI: Pěch, Pilař, Rachlický, Wolf, Zoul. ZDRŽELI SE: Bouda, Krčková, Neméthová, Němec, Ramírezová, Rozmajzl, Šírová. NEPŘÍTOMNA: Henzlová.

  Je li z Vás smutno. Že budou hlasovat proti komunisti, to mě nepřekvapilo, neboť ti ho oběsili. Ale z čeho jsem překvapen, je skutečnost, že ani jedna žena z řad zastupitelů nenašla v sobě kapku odvahy hlasovat pro desku. Copak nejsou matky od dětí ? Copak ani na vteřinu nepomyslely na paní Fuksovou, jak jí asi bylo, když jí věšeli dítě ? Anebo ani nepomyslely, jak by asi zvládaly takovou situaci, kdyby, nedej bože, se to týkalo jich a jejich dětí ? Že by měly všechny takovou hroší kůži, že jim to je jedno, se mi nechce ani věřit. Ale budiž.

  Jinak věřím v inteligenci chrastavského voliče (pravicového či středového), že Vám, co jste byli proti či se zdrželi hlasování, to přičtou k mínusu při komunálních volbách v roce 2010, pokud budete chtít opět kandidovat. Chce to jen Vaše jména si dobře pamatovat či před volbami je připomenout.

  Ještě k Rudolfu Fuksovi. Asi před rokem jsem navštívil v infocentru kronikáře města Chrastavy PhDr. Vydru Frant., abych mu navrhl jako předsedovi Společnosti přátel historie města Chrastavy, zda by nestálo za uvážení odhalit popravenému Rudolfu Fuksovi pamětní desku. Bylo mne sděleno, že v žádném případě, neboť se jedná o vojenského zběha a nebylo by proto vhodné jej dávat naší mládeži za vzor. Tentýž František Vydra pak vydává článek v Chrastavských listech č. 11 s názvem „Kdo byl František Turpiš ?“. Tímto mu za tento článek moc a moc děkuji. Píše v něm totiž, že i on byl vojenským zběhem. Jeho zběhnutí bylo však daleko vážnější oproti Fuksovu, neboť on se zbraní v ruce bojoval proti těm, kterým přísahal věrnost. A to samé se týká i více než 65 000 čsl. legionářů. V onom článku se mimo jiné i praví, že 10 let po popravě Turpiše (čili v roce 1928) mu byla na budově školy odhalena pamětní deska, která tam visí dodnes, a navíc je po něm pojmenována jedna z ulic města Chrastavy. A to prosím byla první republika, kdy více jak 90% obyvatelstva našeho města byla německé národnosti. Prostě bylo zde jiné zastupitelstvo. Proto byste se Vy, co jste se zdrželi hlasování, měli zastydět, pokud jste toho schopni. 

Vážené zastupitelstvo. Na závěr k Vám mám dvě prosby.

1)      Již nikdy prosím nemějte v programu svého jednání bod týkající se pamětní desky Rudolfu Fuksovi, neboť Vaše jednání je nedůstojné k památce popraveného. 

2)      Až bude pamětní deska slavnostně odhalována v což pevně doufám, neboť i já jsem pevně připraven finančně přispět do případné sbírky, prosím Vás všechny, co jste hlasovali proti, či se zdrželi hlasování, abyste se toho pietního aktu nezúčastnili. Nebylo by to důstojné a ani není zájem o Vaší účast.

Děkuji za pochopení, Josef Smolík.

Parchant nepřítele pracujícího lidu

P.S.: Ano, tak mne titulovali někteří komunističtí soudruzi v Chrastavě na náměstí v 50. letech, když můj otec byl zavřený v koncentračním táboře Jáchymov – důl Vikmanov.

Celá třída spolužáků toho byla svědkem.