A je to tady, 
nemožné se stalo realitou, nové autobusové spoje do a z Vítkova.

Ano, je to tak, to, co se dosud nikomu nepovedlo, teď se povedlo, a to Janě Novákové z Vítkova a městu Chrastava a ČSAD Liberec. Začnu od začátku. Vzniklo to tak - jako občanka města Chrastavy z lokality Vítkov jsem po přečtení školního rozvrhu svých synů zjistila, že jediným spojem, který jezdí do a z Vítkova nebudou stíhat řádně začátek vyučování na středních školách v Liberci, kam každý den synové dojíždí. Napadla mě myšlenka. Vzala jsem papír, tužku, auto a vydala se do Horního Vítkova. Na otočce autobusu v Horním Vítkově, jsem se autem otočila a jela zpět dolů do Vítkova. Zastavila se u každé rodiny, kde jsem věděla, že mají doma studenty, kteří také dojíždějí a jsou odkázáni na jediný autobusový spoj z Vítkova do Liberce za studiem. Rodičům jsem vysvětlila, jaký mám záměr, že bych chtěla oslovit město Chrastava a ČSAD Liberec a požádat je společně s rodiči o změnu času ve spoji z Vítkova. Všichni ve Vítkově se mnou souhlasili a stvrdili to svými podpisy. Takto podepsanou ,,petici,, a návrh rozpisu možných nových časových spojů autobusu z Vítkova a do Vítkova si převzal starosta města Chrastava p. Ing. Michael Canov a ředitel Základní školy v Chrastavě. 
Starosta města Chrastava můj návrh přijal a začalo se jednat. Bylo to dlouhé, vysilující, časově náročné jednání s ČSAD Liberec, ale nevzdali jsme to a vyplatilo se to. Výsledkem usilovné práce je, že do Vítkova jezdí nový spoj, a to ,,školní autobus,, který jezdí v odpoledních hodinách. Tento spoj vzniknul tím, že synové měli 4 dny v týdnu ukončené vyučování na ZŠ v Chrastavě právě, když jim odjížděl autobusový spoj do Vítkova. Tudíž by museli čekat na další autobusový spoj víc jak 2 hodiny. Pan ředitel ZŠ Chrastava nechtěl posunout zpět zvonění, jako to bylo dlouhé roky a tak jsem to začala řešit. Tento spoj je hlavně z důvodu toho, aby dojíždějící školáci ze ZŠ Chrastava nemuseli 2 hodiny čekat v Chrastavě na spoj ze školy domů. Dvě hodiny je dlouhá doba na to, aby začali školáci vymýšlet různé lumpárny, aby zabili čas, než jim pojede za 2 hodiny autobus domů. Vedlo by to jen k vandalismu a ani nechci domyslet k čemu všemu v dnešní době. Školní autobus jezdí už více jak rok a nejen školáci, ale i ostatní občané si tento spoj pochvalují.
Synové začali jezdit na SOS a Gymnázium do Liberce a zase nastal problém stíhat začátek vyučování. Mezi tím jsem oslovila ředitele SOS a Gymnázia Na Bojišti v Liberci, kde jsem ho požádala, zdali by bylo možné pro dojíždějící studenty změnit začátek vyučování. Musím podotknut, že na této škole byl vždy začátek vyučování od 7.45 hodin. Pan ředitel mě ujistil, že se tímto problémem bude zabývat, protože dojíždějících studentů je většina a váží si každého studenta, který má zájem na této škole studovat. Byla jsem ráda, když mi pan ředitel oznámil, že problém vyřešil a to tím, že začátek vyučování na škole posunul na 8.00 hod. Mezitím probíhalo vyjednávání s ČSAD Liberec o změnu ranního spoje.
Druhý spoj do Vítkova, a to ranní, trval ve vyjednávání déle a to celý rok po realizaci školního autobusu. Výsledkem neustálého vyjednávání je to, že se povedla zásadní změna a to ta, že autobusový ranní spoj, který jezdil od pradávna jen jeden z a do Vítkova, je nahrazen novými dvěma spoji. Prvním novým ranním spojem je výhoda, že dojíždějící jak studenti, tak pracující, tak i lidé k lékaři mohou v klidu stíhat začátek vyučování na školách v Liberci, v práci a zaměstnání a i třeba k odběru krve u lékaře. Dojíždějící studenti nemusí dopisovat látku za zmeškané hodiny, doučovat se látku atd. Protože na některých školách v Liberci, pokud přišel student byť i o 5-10 min. pozdě na vyučování, tak byl vykázán ze třídy na chodbu s odůvodněním vyučujícího profesora, že narušuje již započatou vyuč. hodinu a látku si musel student dopsat, ale přišel o výklad od profesora, a to je docela podstatná věc k tomu, aby to student uměl, tak jak má. 
Myslím si, že nové autobusové spoje do a z Vítkova jsou ku prospěchu všem občanům, ale hlavně studentům, kteří mají klid na studování a nemusí již v tak hektické dnešní době čekat dlouhé hodiny na spoj domů a také jsou včas na začátku vyučování a rána nemají stresující. Podle informací a viditelnému obsazení míst v nových autobusových spojích je vidět, že se vyplatilo realizovat myšlenku. 
Tímto bych chtěla ze srdce poděkovat mým synům Patrikovi a Davidovi, kteří mi vlastně dali impuls k tomu, abych začala konat a pokusila se o změnu. 
Veliké děkuji si zaslouží starosta města Chrastavy pan Ing. Michael Canov, který moji prosbu o změnu, návrh, myšlenku nebo dobrý skutek, nebo jak to nazvat, přijal a usilovně, neúnavně, nekompromisně a s odhodláním začal vyjednávat. 
Děkuji patří i ČSAD, které našlo řešení, jak finanční tak časové a více spoji umožnil, aby nejen do a z Vítkova, Chrastavy, ale i všem, kteří používají linky ČSAD, mohli využít více autobusových spojů pro každodenní život všem občanům, dětmi počínaje a seniory konče.

Jana Nováková