Rudolf Fuksa byl oceněn VYZNAMENÁNÍM ZLATÉ LÍPY ministryně obrany České republiky in memoriam.

Rudolf Fuksa byl oceněn VYZNAMENÁNÍM ZLATÉ LÍPY ministryně obrany České republiky in memoriam.11. 11. 2008 ke Dni veteránů jsem ve Vojenském historickém ústavu převzal Vyznamenání Zlaté lípy ministryně České republiky pro Rudolfa Fuksu in memoriam, a to za obranu demokracie. Při té příležitosti mi paní ministryně Vlasta Parkanová řekla: "Jsem ráda, že máte v rodině takového člověka. Můžete být na něj hrdí."

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky uděluje ministr obrany pouze mimořádně, a to občanům České republiky a cizím státním příslušníkům, kteří se významně zasloužili o ochranu základních lidských práv a svobod, základních principů demokratického a právního státu nebo se jinak výjimečně zasloužili o rozvoj obrany a bezpečnosti České republiky.

Mezi oceněnými Vyznamenáním Zlaté lípy byli kromě Rudolfa Fuksy i Milada Horáková, Jan Palach nebo Stanislav Broj, kterého jako významného politika zavraždili v 50. letech komunisté.

Obdobné ocenění Kříž obrany státu ministryně obrany České republiky získali mimo jiné plk. Kubiš, plk. Gabčík, gen. Mašín, gen. Balabán, gen. Peřina, gen. Fajtl, gen. Eliáš, kpt. Jaroš, Vladimír Petřek a další.

Jak je vidět ze seznamu jmenovaných lidí, Rudolf Fuksa se ocitl v naprosté elitě hrdinů našich dějin – bojovníků proti nacismu i komunismu.

Pro mne osobně je tento fakt obrovské zadostiučinění. Stát v jedné řadě s potomky národních hrdinů a za zvuků české hymny přebírat vyznamenání z rukou ministryně obrany je nezapomenutelný zážitek a pocit hrdosti se nedá slovy vypsat. A v neposlední řadě to byl i pocit vítězství – vítězství nad lidmi, kteří měli problém s uctěním památky Rudolfa Fuksy.

Jindřich Šnýdl, prasynovec hrdiny Rudolfa Fuksy